Phòng Hành chính và tổ chức

Friday, 18/11/2011, 00:00

Điện thoại liên hệ: 0243.7564926

Lãnh đạo Phòng:

- Trưởng phòng: ThS. Lưu Trung Hiếu

        Điện thoại: 024.37916815

        E-mail: hieult@vinatom.gov.vn

- Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hồng Vân

        Điện thoại: 024.37913323

Nhân lực:

- Tổng số:                         15

- Cơ cấu theo trình độ chuyên môn:

        Đại học:                     4  

        Trung cấp:                 2

        Sơ cấp:                      9

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Chịu trách nhiệm quản lý các mặt công tác sau:

        - Tổ chức-cán bộ

        - Hành chính-quản trị

        - Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn-xây dựng nhỏ

        - Phòng cháy-chữa cháy, an ninh cơ quan

Lượt xem: 5784