Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

Friday, 18/11/2011, 00:00

Điện thoại liên hệ: 04 38361432

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: ThS. Bùi Đắc Dũng

        Điện thoại: 0437915078

        Email: dacdung@vaec.gov.vn

                  dacdung@gmail.com

Phó trưởng phòng: ThS. Hà Thị Anh Đào

        Điện thoại: 0438361432

        Email: ha_anh_dao@yahoo.com

Nhân lực:

- Tổng số:                      7

- Cơ cấu theo trình độ chuyên môn:

        Thạc sỹ:                 3

        Đại học:                 4

Chức năng, nhiệm vụ chính:

        - Công tác kế hoạch.

        - Công tác hợp tác quốc tế

        - Quản lý các hoạt động NC-TK

        - Quản lý các hoạt động DV-SX-KD

        - Quản lý Thư viện, hoạt động thông tin, quảng cáo, tuyên truyền

        - Quản lý An toàn bức xạ, hạt nhân

        - Công tác kế toán, tài vụ, tài chính.

Lượt xem: 2392