Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

Friday, 18/11/2011, 00:00

Điện thoại liên hệ: 024.38361432

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh

        Điện thoại: 024.37915078

        Email: nhthinh2001@yahoo.com 

Phó trưởng phòng: ThS. Hà Thị Anh Đào

        Điện thoại: 024.38361432

        Email: ha_anh_dao@yahoo.com

Nhân lực:

- Tổng số:                      11

- Cơ cấu theo trình độ chuyên môn:

        Thạc sỹ:                 7

        Đại học:                 4

Chức năng, nhiệm vụ chính:

        - Công tác kế hoạch.

        - Công tác hợp tác quốc tế

        - Quản lý các hoạt động NC-TK

        - Quản lý các hoạt động DV-SX-KD

        - Quản lý Thư viện, hoạt động thông tin, quảng cáo, tuyên truyền

        - Quản lý An toàn bức xạ, hạt nhân

        - Công tác kế toán, tài vụ, tài chính.

Lượt xem: 5622