Giới thiệu Trung tâm Vật lý hạt nhân

Friday, 18/11/2011, 00:00

Giới thiệu Trung tâm Vật lý hạt nhân

Điện thoại liên hệ: 024 37561613

Ban giám đốc trung tâm

- Giám đốc: TS. Lê Xuân Chung

        Điện thoại: 024 37910017

        Di động: 0902289181

        Email: chungxl@yahoo.com

- Phó giám đốc: TS. Đỗ Công Cương

        Điện thoại: 024 37910017

        Di động: 0976551458

        Email: cuong1981us3@gmail.com 

 Nhân lực

- Tổng số cán bộ:   7

- Cơ cấu theo trình độ chuyên môn:

        Tiến sĩ:           3

        Thạc sĩ:          3

 Cơ cấu tổ chức:

        - Nhóm nghiên cứu lý thuyết hạt nhân và vật lý hạt nhân thiên văn

        - Nhóm nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm và các phương pháp mô phỏng trong vật lý hạt nhân 

Chức năng nhiệm vụ:

        - Nghiên cứu vật lý hạt nhân lý thuyết và thực nghiệm;

        - Nghiên cứu vật lý nơtrôn lý thuyết và thực nghiệm;

        - Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tính toán, mô phỏng phục vụ các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng bức xạ. 

Năng lực:

        - Phân tích và xử lý số liệu thực nghiệm của vật lý hạt nhân và vật lý nơtron.

        - Tính toán hệ lượng tử nhiều hạt fermion trong vật lý hạt nhân.

        - Mô phỏng và thiết lập các thí nghiệm phản ứng hạt nhân và ứng dụng hạt nhân.

        - Hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên làm luận văn tốt nghiệp về vật lý hạt nhân.

Lượt xem: 6893