Giới thiệu Trung tâm Vật lý hạt nhân

Tuesday, 26/03/2024, 11:24
Chức năng nhiệm vụ: - Nghiên cứu vật lý hạt nhân lý thuyết và thực nghiệm; - Nghiên cứu vật lý nơtrôn lý thuyết và thực nghiệm; - Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tính toán, mô phỏng phục vụ các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng bức xạ.

Một số thành tựu tiêu biểu

Monday, 15/10/2018, 12:10
Trung tâm là đơn vị trực tiếp chủ trì thực hiện thành công 04 đề tài cấp quốc gia (03 đề tài thuộc quỹ NAFOSTED, 01 đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương Việt Pháp LIA) và 01 đề tài cấp cơ sở.

Nghiên cứu các phản ứng hạt nhân gây bởi các chùm ion nặng, đặc biệt là các chùm thứ cấp của các hạt nhân không bền

Monday, 15/10/2018, 12:06
Đây là một trong các đề tài trọng điểm của chương trình nghiên cứu cơ bản do Hội Đồng KHTNQG tài trợ đến hết năm 2003, đi sâu vào nghiên cứu các phản ứng hạt nhân trực tiếp gây bởi các chùm thứ cấp các hạt nhân không bền. Hiện nay hướng nghiên cứu này đang bước đầu mang lại cho Viện NLNTVN những công trình đăng tải ở những tạp chí VLHN quốc tế và đang thu hút một số sinh viên giỏi từ Khoa vật lý, Trường ĐHKHTN đến tham gia nghiên cứu và làm luận án tốt nghiệp.