Giới thiệu trung tâm Năng lượng hạt nhân

Friday, 18/11/2011, 00:00

Điện thoại liên hệ: 04 37561332

 Lãnh đạo Trung tâm:        

- Giám đốc trung tâm: TS. Phạm Như Việt Hà

            Di động:    01632840958

            E-mail:  hapnv0915@gmail.com

- Phó giám đốc trung tâm: ThS. Trần Việt Phú

            Di động:  0976321051

            Email: tvietphu@gmail.com

Nhân lực:

- Tổng số:                          24

 - Cơ cấu theo trình độ chuyên môn:

         Tiến sĩ:                      4

         Thạc sĩ:                     10       

         Đại học:                    10

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Trung tâm có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu vật lý và công nghệ lò phản ứng hạt nhân.

   + Kiểm chứng (V&V) các chương trình tính toán, các phương pháp tính toán và các cơ sở dữ liệu hạt nhân thông qua các bài toán chuẩn (bộ bài toán chuẩn về an toàn tới hạn ICSBEP, bộ bài toán chuẩn về vận chuyển và che chắn bức xạ SINBAD của OECD/NEA ...).

   + Nghiên cứu về chu trình nhiên liệu hạt nhân: tính toán cháy, tối ưu thay đảo nhiên liệu…

   + Nghiên cứu về động học lò phản ứng: phân tích các trạng thái ổn định và chuyển tiếp, phân tích nhiễu, tính toán kết hợp vật lý-thủy nhiệt…

   + Nghiên cứu các thế hệ lò mới: nghiên cứu thiết kế nhiên liệu tiên tiến, thế hệ lò thứ 4 và các mẫu lò mô đun nhỏ SMR…

   + Nghiên cứu công nghệ và tính toán vật lý lò phản ứng nghiên cứu phục vụ dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân.

   + Nghiên cứu công nghệ và tính toán vật lý lò phản ứng hạt nhân của các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc gần biên giới với Việt Nam và của các trạm năng lượng hạt nhân nổi di động của Trung Quốc trên Biển Đông.

- Áp dụng các công cụ tính toán mô phỏng hạt nhân (MCNP5, OpenMC…) cho nghiên cứu và tính toán an toàn bức xạ.

- Nghiên cứu đánh giá vai trò của năng lượng hạt nhân đối với vấn đề biến đổi khí hậu (hợp tác với KAERI, Hàn Quốc) và phân tích cụ thể trường hợp của Việt Nam. Trên cơ sở đó, có thể áp dụng để đánh giá cho các dạng năng lượng khác (năng lượng tái tạo, nhiệt điện than, thủy điện…).

- Tham gia đào tạo cán bộ về lĩnh vực vật lý và công nghệ lò phản ứng.

Lượt xem: 2738