Giới thiệu trung tâm Năng lượng hạt nhân

Thursday, 06/07/2023, 11:43
Chức năng, nhiệm vụ: - Nghiên cứu vật lý lò phản ứng hạt nhân và che chắn an toàn bức xạ. - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá an toàn hạt nhân. - Nghiên cứu, đánh giá công nghệ các loại lò phản ứng hạt nhân tiên tiến. - Nghiên cứu các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch, và năng lượng tái tạo cũng như khả năng ứng dụng ở Việt Nam. - Tham gia đào tạo cán bộ về các lĩnh vực vật lý, an toàn và công nghệ lò phản ứng hạt nhân.

Một số thành tựu tiêu biểu

Monday, 15/10/2018, 17:08
Một số thành tựu chính trong giai đoạn gần đây: - Đã mô hình hóa, phân tích, đánh giá các đặc trưng vật lý lò VVER-1000 của Liên bang Nga dùng các chương trình tính toán tất định (SRAC) và Monte Carlo(MCNP)và so sánh với báo cáo phân tích an toàn (SAR). Các kết quả cho thấy các mô hình của lò VVER-1000 được phát triển với SRAC và MCNP cùng với các phương pháp mô hình hóa tương ứng có thể được áp dụng để phân tích vật lý các lò phản ứng VVER nói riêng và các lò phản ứng nước nhẹ LWR nói chung.