VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Giới thiệu trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Giới thiệu trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Thursday, 30/01/2014, 00:00

Điện thoại liên hệ: 04 38361139

Ban giám đốc Trung tâm: 

Giám đốc: TS. Nguyễn Thanh Tùy

         Điện thoại: 04 38361139

         Di động: 0912223552  

         Email: nttuy@mail.vaec.gov.vn, thanhtuyf@yahoo.com.vn

Phó giám đốcThS. Võ Thị Anh

         Di động: 0988612901  

         Email: vothianhanh@yahoo.com

Nhân lực:

 - Tổng số cán bộ:  15

 - Cơ cấu theo trình độ chuyên môn: 

         Tiến sĩ:       1

         Thạc sĩ:      5 

         Đại học:     8

         Trung cấp: 1

Chức năng nhiệm vụ:

 - Nghiên cứu các phương pháp vật lý và kỹ thuật hạt nhân ứng dụng vào các ngành kinh tế xã hội.

 - Nghiên cứu, triển khai kỹ thuật đồng vị trong quản lý và khai thác tài nguyên nước, kỹ thuật đánh dấu trong công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và sinh học.

 - Triển khai ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, giao thông, xây dựng, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

 - Bảo dưỡng, sửa chữa, QA, QC, chế tạo mới các thiết bị hạt nhân phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trong nước. 

Lượt xem: 2987