VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Giới thiệu trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Friday, 07/07/2017, 16:39

Chức năng nhiệm vụ:

     - Nghiên cứu vật lý và xây dựng các phương pháp hạt nhân phục vụ các ngành kinh tế - xã hội và đời sống.

     - Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các lĩnh vực: quản lý và khai thác tài nguyên nước, khai khoáng, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và sinh học.

...

Một số thành tựu tiêu biểu:

Tuesday, 15/04/2014, 09:55

1. Chế tạo sửa chữa thiết bị

2. Dịch vụ phân tích

3. Thiết kế, chế tạo thiết bị NCS trong công nghiệp