Giới thiệu trung tâm An toàn bức xạ

Thursday, 30/06/2022, 14:23

- Nghiên cứu và đánh giá ATBX trong các lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình;

- Nghiên cứu các phương pháp đo lường bức xạ; đánh giá liều nghề nghiệp, liều bệnh nhân trong y tế;

- Duy trì hoạt động của Phòng chuẩn liều bức xạ cấp II; thực hiện chuẩn đo lường bức xạ, kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo lường bức xạ;

- Đào tạo về an toàn bức xạ;

- Thực hiện các dịch vụ về ATBX;

- Tham gia ứng phó, xử lý các sự cố bức xạ và hạt nhân.

Một số thành tựu tiêu biểu

Monday, 14/04/2014, 10:59

- Cung cấp dịch vụ đo liều cá nhân (trên 4000 người/năm).

- Chuẩn liều cho hầu hết các thiết bị xạ trị trong y tế trên toàn quốc.

- Kiểm tra chất lượng các thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

- Hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ trên toàn quốc.

- Tư vấn, thiết kế, kiểm tra - đánh giá an toàn phòng, lắp đặt các thiết bị bức xạ cho hàng trăm cơ sở tiến hành công việc bức xạ trong cả nước

- Đào tạo, cấp chứng chỉ an toàn bức xạ cho hàng nghìn cán bộ, nhân viên bức xạ của các Sở KHCN và các cơ sở tiến hành công việc bức xạ

- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và tìm nguồn phóng xạ vô chủ: Hà Nội, Vũng Tàu,…