VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Một số thành tựu tiêu biểu

Một số thành tựu tiêu biểu

Thursday, 30/01/2014, 00:00

- Phân tích hoạt độ các đồng vị phóng xạ U, Th, 40K, 134Cs, 137Cs, 7Be, 90Sr, 210Pb, 238Pu, 239+240Pu, 226Ra…, tổng hoạt độ phóng xạ a, b trong các đối tượng môi trường khác nhau trên các hệ phổ kế α, g phông thấp và hệ đo tổng hoạt độ b phông thấp (hàng trăm mẫu/năm) phục vụ nghiên cứu và quan trắc phóng xạ môi trường.

- Đo nồng độ Radon trong môi trường và nhà ở bằng phương pháp trực tiếp (active) trên hệ Alpha Guard và phương pháp thụ động (passive - detector vết hạt nhân) sử dụng kỹ thuật tẩm thực điện hóa.

- Chuẩn các thiết bị đo hàm lượng Radon trong không khí sử dụng nguồn hả khí Radon chuẩn.

Lượt xem: 2695