Hàn Quốc tham gia hệ thống cảnh báo sóng thần của CTBTO

Monday, 17/12/2012, 15:32

     Ngày 30/10/2012, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ chín ký thỏa thuận với Ủy ban trù bị của Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) để nhận dữ liệu cảnh báo sớm sóng thần. Dữ liệu được thu thập bởi hệ thống quan trắc quốc tế của CTBTO. Hệ thống này được dùng để phát hiện bất kỳ bằng chứng nào của một vụ nổ hạt nhân trên trái đất vi phạm quy định của Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

     Bản thỏa thuận này đã được ký kết giữa ông Cho Seok Joon, người đứng đầu Cơ quan khí tượng Hàn Quốc và ông Lassina Zerbo, người đứng đầu Trung tâm dữ liệu quốc tế của tổ chức CTBTO. Ông Zerbo nói nhấn mạnh bản Thỏa thuận này củng cố sự hợp tác tốt đẹp của CTBTO với Hàn Quốc, nó quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ quan trắc các vụ nổ thử hạt nhân. Ông Cho Seok Joon khẳng định bản Thỏa thuận này sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân Hàn Quốc.

     Từ năm 2006, CTBTO đã cung cấp dữ liệu cho các trung tâm cảnh báo sóng thần từ mạng lưới các trạm địa chấn (ghi nhận sóng địa chấn trong Trái đất) và mạng lưới các trạm thủy âm (ghi nhận sóng âm trong các đại dương). CTBTO cung cấp các dữ liệu với sự cộng tác của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

     Cho đến thời điểm này tổ chức CTBTO đã và đang cung cấp dữ liệu đến các trung tâm cảnh báo sóng thần ở Úc, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ (Alaska và Hawaii).

     Khi hoàn thành, hệ thống quan trắc quốc tế (IMS) của CTBTO, gồm của 337 trạm quan trắc trên toàn thế giới để theo dõi tín hiệu của vụ nổ hạt nhân trên trái đất. Mạng lưới này bao gồm 170 trạm địa chấn, 11 trạm thủy âm, 60 trạm hạ âm và 80 trạm hạt nhân phóng xạ được 16 phòng thí nghiệm hạt nhân phóng xạ hỗ trợ. Đến nay Hệ thống đã hoàn thành hơn 85%.

Nguồn: trang web của Tổ chức CTBTO (http://www.ctbto.org)

Trung tâm dữ liệu quốc gia cho Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện,

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 2283

Các tin khác