Đợt thực tập chuyên môn năm 2016 của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Monday, 11/07/2016, 00:00

       Trong khuôn khổ hợp tác  giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, từ ngày 20/6  đến 01/7/2016  đoàn sinh viên K58 thuộc Viện Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường (Đại học Bách khoa Hà Nội) đã đến thăm quan và thực tập chuyên môn tại các phòng thí nghiệm của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN). Đây là năm thứ 4 liên tiếp sinh viên Đại học Bách khoa chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân đã lựa chọn Viện KH&KTHN là nơi thực tập, chuẩn bị cho việc phân định chuyên ngành hẹp. Đoàn gồm có 15 sinh viên, gần bằng số lượng sinh viên tham gia năm 2015. Với kinh nghiệm đã được tích lũy từ các năm trước, năm nay Viện tiếp tục định hướng thực tập cho sinh viên qua các bài tập thực hành trên thiết bị ghi đo hạt nhân, tạo điều kiện để sinh viên hiểu sâu hơn lý thuyết đã học, đồng thời hình dung cụ thể hơn các kỹ thuật hạt nhân cơ bản. Trên cơ sở kế hoạch thống nhất giữa hai bên, sinh viên được chia làm 3 nhóm, thực tập tại 3 đơn vị  là Trung tâm An toàn bức xạ, Trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường và Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân. Nhóm 1 thực hành các bài thí nghiệm về chuẩn liều kế và đo liều cá nhân; nhóm 2 thực hành đo phổ gamma hiện trường; nhóm 3 thực hành kỹ thuật phân tích huỳnh quang tia X.

Hình 1: Nhóm thực hành đo phổ gamma hiện trường

Hình 2: Nhóm thực hành kỹ thuật phân tích huỳnh quang tia X

       Dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ nghiên cứu trong Viện, các nhóm sinh viên đã hoàn thành tốt  các bài thực hành được giao. Trước khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên đã có buổi báo cáo kết quả trước đại diện Lãnh đạo Viện KH&KTHN và các giáo viên hướng dẫn. Đánh giá về việc thực hiện các nội dung chương trình thực tập, đồng chí phó Viện trưởng khen ngợi sự cố gắng, tinh thần làm việc nghiêm túc, hoàn thành tốt các bài tập được giao của các sinh viên, đồng thời bày tỏ hy vọng những kiến thức thu được qua đợt tham quan và thực tập tại Viện sẽ phần nào gợi mở cho các sinh viên trong việc định hướng lựa chọn chuyên ngành khi chuẩn bị bước vào năm học thứ tư.  

       Một số hình ảnh tại buổi báo cáo kết quả:

 

 

 

 

                                                            Tin từ Phòng Hành chính-Tổ chức

Lượt xem: 1123

Các tin khác