Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo Ghi đo phóng xạ

Wednesday, 05/06/2019, 00:00

 THÔNG BÁO TUYỂN HỌC VIÊN

       Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực ghi đo phóng xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Ghi đo phóng xạ (RM) - VINATOM-JAEA Joint Training Course on Radiation Measurement” tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.

       Mục đích của khoá học này là cung cấp cho học viên các kiến thức (cả lý thuyết lẫn thực hành) về các kỹ thuật đo đạc phóng xạ, kiểm xạ, phân tích đồng vị phóng xạ trong phòng thí nghiệm, tính toán hoạt độ các đồng vị phóng xạ cũng như suất liều bức xạ, hiểu biết về các thiết bị đo liều cầm tay thông dụng. Học việc có thể xin cấp phép hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo Thông tư 06/2016/TT-BKHCN sau khi hoàn thành khóa học.

        Thời gian: Từ 01/07/2019 đến 05/07/2019.

        Học phí: 1.500.000 đồng/ 1 học viên.

Đề nghị Quí Cơ quan/đơn vị đề cử các cán bộ có chuyên môn liên quan của đơn vị tham dự khóa học. Công văn đề cử cùng phiếu đăng ký tham dự (xem mẫu phiếu gửi kèm).

Các thông tin đăng ký tham dự lớp học cần gửi về Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân (KH&KTHN) trước ngày 26/06/2019 theo địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà,

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG,

VIỆN KH&KT HẠT NHÂN

Địa chỉ 179 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại di động: 0963.958.982; Fax: (024) 3836.3295; Email: thuhaus@gmail.com.

                                                                                      PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                  (đã ký)

           

                           Nguyễn Hữu Quyết

Lượt xem: 1268