Thông báo về các khóa học trực tuyến thuộc Chương trình học bổng e-ITEC 2021-2022 của Chính phủ Ấn Độ

Tuesday, 07/09/2021, 00:00

Viện KH&KTHN xin thông báo các khóa học trực tuyến trong khuôn khổ Chương trình học bổng e-ITEC năm 2021-2022 của Chính phủ Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực ngành nghề. Chương trình hoàn toàn miễn phí.

 Thông tin chi tiết từng khóa học trên website: https://itecgoi.in/e-itec

 Các bước đăng ký tham dự khóa học:

1. Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ online tại website: https://itecgoi.in/e-itec 

2. Bước 2: Ứng viên gửi email thông báo Họ tên đầy đủ và khóa học đã đăng ký cho Đại sứ quán theo địa chỉ: scholarships.hanoi@mea.gov.in.

 Tải về: Danh sách các khóa học; Thư mời của Đại sứ quán Ấn Độ (bản dịch)

Lượt xem: 84