Những nét khởi sắc trong nghiên cứu xây dựng văn hóa an toàn hạt nhân ở Việt Nam

Monday, 21/11/2011, 09:50
Văn hoá An toàn được coi là yếu tố nền tảng để đảm bảo an toàn cho các hoạt động khai thác sử dụng năng lượng hạt nhân của thế giới nói chung và của mỗi người nói riêng ở cả hai lĩnh vực: Năng lượng (điện hạt nhân) và phi năng lượng (sử dụng Lò phản ứng nghiên cứu, kỹ thuật hạt nhân và bức xạ ion hóa).

Đảm bảo an toàn bức xạ và kiểm chuẩn các thiết bị phát bức xạ trong y tế

Monday, 21/11/2011, 09:45
Để có thể đảm bảo tốt việc thực hiện pháp lệnh và nghị định về An toàn và kiểm soát bức xạ, pháp lệnh đo lường của Chính phủ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã xây dựng được một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật dưới đây.

Dịch vụ KHCN và đào tạo về An toàn bức xạ và hạt nhân trên toàn quốc

Monday, 21/11/2011, 09:41
Dịch vụ khoa học công nghệ và đào tạo về An toàn bức xạ và hạt nhân trên toàn quốc