Hội thảo định kỳ: Nghiên cứu phân bố dư lượng Chlorpyrifos(CP) trong môi trường nước bằng kỹ thuật đánh dấu 14C-CP và kiểm chứng bằng mô hình Fugacity I

Monday, 12/12/2011, 00:00

Ngày 09/12/2012 tại hội trường tầng 3 Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân Thạc sĩ Hà Lan Anh sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trình bày những kết quả đạt được sau hai năm nghiên cứu. Seminar do Thạc sĩ Hà Lan Anh trình bày được tóm tắt có nội dung như sau:

Nghiên cứu này đưa ra những số liệu về phân bố Chlopyifos (CP), một đại diện của nhóm thuốc trừ sâu lân hữu cơ (OPs), trong các thành phần môi trường thủy quyển. Các thí nghiệm được tiến hành trong bình  mô phỏng môi trường thủy quyển bao gồm: nước, bùn ao và đại diện sinh học là trai cánh mỏng (Cristaria bialata). Thuốc CP sử dụng trong nghiên cứu được đánh dấu đồng vị phóng xạ cacbon 14 đồng đều ở các vị trí trong phân tử 14C-CP, dư lượng 14C-CP phân bố được xác định bằng đo hoạt độ phóng xạ 14C của mẫu trên thiết bị nhấp nháy lỏng (LSC).

Kết quả nghiên cứu đạt được cho thấy, 14 C-CP trong pha nước giảm dần theo thời gian từ 80,27% hoạt độ ban đầu sau 2giờ thí nghiệm xuống 9,28% sau 24 giờ, hoạt độ 14 C-CP trong pha bùn tăng lên từ 20,12% lên đến 83,9 % hoạt độ ban đầu tại các thời gian tương ứng. 14 C-CP trong trai tăng dần sau 2 giờ thí nghiệm nhưng từ 8 giờ đến 24 giờ không có sự thay đổi nhiều về mức độ tích lũy do quá trình đào thải cân bằng với quá trình tích lũy. Trong pha bùn, thành phần sa lắng và vi tổ hạt lưu giữ đến 97% tổng lượng 14C-CP ban đầu. Khả năng bay hơi của 14 C-CP trong điều kiện nhiệt độ 270C - 300C gần như không có.


Hội thảo định kỳ do Đoàn thanh niên Viện KH&KTHN tổ chức

Lượt xem: 4878

Các tin khác