Thông báo số 1: Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ hai

Monday, 26/12/2011, 00:00
 
Thông báo số 1
Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử Lần thứ hai
 
Mục đích Hội ngh: Hội nghị do Hội Năng lượng nguyên tử phối hợp với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức 2 năm 1 lần (vào những năm chẵn) nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu - triển khai của đội ngũ cán bộ trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân. (vào những năm lẻ, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc được tổ chức, năm 2011 vừa qua Hội nghị KHCNHN đã được tổ chức vào cuối tháng 8 tại Ninh Thuận, cung do Viện NLNTVN và Hội Năng lượng nguyên tử đồng tổ chức).
 
Thời gian tổ chức:  tháng 10/2012
 
Địa điểm tổ chức: Nội
 
quan tổ  chức: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các cơ  sở  Đoàn TNCS HCM  của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
 
Thành phần tham gia Hội ngh: Các cán bộ khoa học trẻ (tuổi dưới 35 tính đến 31/12/2012) làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực liên quan, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các khách mời là các nhà khoa học trong và ngoài nước.
 
Hình thức tổ chức:
 
-Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster)
 
Bài nói chuyện của các khách mời
 
Các lĩnh vực:
 
Vật lý hạt nhân (lý thuyết và thực nghiệm); Lò phản ứng; Máy gia tốc; Công nghệ bức xạ; Y học hạt nhân; Xạ trị; X – quang; Nông nghiệp hạt nhân; Kỹ thuật đánh dấu đồng vị phóng xạ; NDT; NCS; Thuỷ văn  đồng vị; Môi  trường; Thăm  dò  và khai  thác khoáng sản; Điện  tử hạt nhân; I & C; thiết bị bức xạ; ghi đo hạt nhân; Nhiên liệu, vật liệu hạt nhân; Quản lý và xử lý chất thải phóng xạ; Phân tích hạt nhân và liên quan; Bảo vệ bức xạ;An toàn hạt nhân; Điện hạt nhân; Đào tạo và phát triển nhân lực hạt nhân; Các lĩnh vực liên quan.
 
Các ấn phẩm của Hội nghị:
 
- Proceedings: Các báo cáo sẽ được phản biện, biên tập và in trong Tuyển tập báo cáo khoa học của Hội nghị.
 
- Chương trình Hội nghị và Tuyển tập tóm tắt báo cáo: sẽ được cung cấp cho đại biểu tại Hội nghị.
 
- Tạp chí Nuclear Science and Technology: Một số báo cáo sẽ được chọn để đăng trong
 
- Tạp chí Nuclear Science and Technology (xuất bản bằng tiếng Anh) của Hội NLNTVN. Các tác giả cần đăng ký cho Ban biên tập Tạp chí.
 
Thời hạn:
15/4/2012: Thời hạn cuối cùng nộp bản đăng ký tham gia Hội nghị và tóm tắt báo cáo (tóm tắt báo cáo dài không quá 200 từ, kèm theo từ khoá và được viết bằng cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt).
 
Quy cách báo cáo:
 
- Các báo cáo trình bày ở dạng camera -ready, dài không quá 6 trang, dòng đơn, cỡ chữ 12, phông chữ Times New Roman (theo mẫu báo cáo tiếng Việt và tiếng Anh gửi kèm).
 
Quy định về trình bày báo cáo tại Hội nghị:
 
Báo cáo oral trình bày trên Powerpoint
 
- Báo cáo poster trình bày trên giấy A3 hoặc A4 in một mặt (do đại biểu tự chuẩn bị).
 
Đăng ký tham gia hội nghị:
 
- Các đơn vị lựa chọn những báo cáo điển hình do cán bộ khoa học trẻ chủ trì thực hiện và gửi cho Ban Tổ chức để xem xét đưa vào chương trình Hội nghị.
 
- Ban Tổ chức trân trọng kính mời các cán bộ trẻ đăng ký tham dự và trình bày báo cáo Hội nghị bằng cách gửi phiếu đăng ký tham gia theo mẫu báo cáo kèm theo thông báo này.
 
- Kinh phí tổ chức Hội nghị do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chủ trì. Kinh phí đi lại, ăn ở của các đại biểu do các đơn vị tự tài trợ. Ban Tổ chức sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí cho một số đại biểu khi cần thiết.
 
Tài trợ cho hội nghị:
 
Ban Tổ chức hoan nghênh các đơn vị và cá nhân tài trợ cho Hội nghị.
 
Địa chỉ liên hệ:
 
ThS. Bùi Đăng Hạnh
 
Phó Trưởng Ban KH&QLKH, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
 
 
Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 
ĐT: 04.39420463, 0915328191 (Bùi Đăng Hạnh); 0988273382 (Lê Thúy Mai) FAX: 04.39422625
 
 
Thông tin cập nhật về Hội nghị được đăng tải trên website http://www.vaec.gov.vn
 
                                                                             TM. BAN TỔ CHỨC
 
                                                                             KT. VIỆN TRƯỞNG
 
                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
                                                                               CAO ĐÌNH THANH
 
                                                                                        (đã ký)
Theo Viện Năng lươngj nguyên tử Việt Nam - Hội Năng lượng nguyên tử
 

 

Lượt xem: 4178

Các tin khác