Hội thảo chuyên môn về phân tích sự cố nặng sử dụng MELCORE

Wednesday, 07/11/2012, 15:30

     Trong chương trình hợp tác MEXT năm 2012, giữa Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAERI), từ ngày 22 đến 26 tháng 10 năm 2012 Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (INST) đã tổ chức hội thảo chuyên đề về phân tích sự cố nặng trong nhà máy điện hạt nhân (NPP) sử dụng chương trình MELCOR.

     Tham gia hội thảo về phía Việt Nam là các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực năng lượng và an toàn hạt nhân tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, một số chuyên gia của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, về phía Nhật Bản có TS. Masayuki Akimoto, chuyên gia về phân tích sự cố nặng, đang làm việc tại Hội Nghiên cứu an toàn hạt nhân Nhật Bản.  

     Trong thời gian Hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo về chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam, kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân nói chung và xây dựng nhóm nghiên cứu phân tích sự cố nặng, một chủ đề đang rất được quan tâm sau tai nạn Fukushima. TS. Akimoto đã trình bày báo cáo chuyên sâu về cấu trúc của MELCORE, một code tính toán chuyên về phân tích sự cố nặng và các kết quả gần đây về mô phỏng tai nạn Fukushima sử dụng code MELCORE do Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia, Hoa Kỳ thực hiện. Các báo cáo đã dành được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của các đại biểu tham dự, đặc biệt là các cán bộ trẻ tại hai Trung tâm Năng lượng hạt nhân và An toàn hạt nhân thuộc Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân.

     Trong thời gian Hội thảo còn diễn ra các thảo luận giữa các chuyên gia của Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam với TS. Akimoto về khả năng hỗ trợ của JAERI trong việc xây dựng nhóm phân tích sự cố nặng tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân và hợp tác VINATOM - JAERI trong những năm tới.

Lượt xem: 3263

Các tin khác