Hội nghị Khoa học và Công nghệ cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ hai

Monday, 01/10/2012, 11:09

     Ngày 01/10/2012 Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) và Đoàn thanh nhiên cộng sản Hồ Chí Minh của Viện NLNTVN đã phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ hai. Tham gia Hội nghị lần này có đông đảo cán bộ trẻ từ các đơn vị trong và ngoài Viện NLNTVN như: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN), Viện Công nghệ Xạ - Hiếm, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Triền khai công nghệ bức xạ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đánh giá không phá hủy, Trường Đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học khoa học Huế, Trường Đại học Đồng Nai…

     Tổng cộng đã có 39 báo cáo được trình bày trực tiếp tại Hội nghị. Ngoài ra còn có 18 báo cáo khác đăng ký tham gia dưới hình thức dán bảng. Các cán bộ trẻ thuộc Viện KH&KTHN đã được mời trình bày 13 báo cáo (chiếm 33% tổng số báo cáo của Hội nghị), trong đó Trung tâm Năng lượng hạt nhân đóng góp 4 báo cáo, Trung tâm An toàn hạt nhân: 5 báo cáo, Trung Nghiên cứu cơ bản và Tính toán: 2 báo cáo, Trung tâm An toàn bức xạ và Môi trường: 1 báo cáo và Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân: 1 báo cáo. Nội dung các báo cáo đều là những kết quả nghiên cứu mới nhất của tập thể cán bộ trong Viện trong 2 năm trở lại đây.

     Tuy chưa có báo cáo nào thật sự nổi bật về giá trị khoa học, song thành công của  Hội nghị cho thấy bước trưởng thành đáng mừng của đội ngũ cán bộ trẻ trong Viện NLNTVN nói chung và Viện KH&KTHN nói riêng. Hầu hết các cán bộ có báo cáo lần này của Viện KH&KTHN đều trong độ tuổi từ 26-28. Không ít người trong số họ chỉ mới được tuyển dụng vào Viện trong các năm 2010 và 2011. 

Lượt xem: 3216

Các tin khác