Thông báo seminar (thứ 5, ngày 19/04/2018)

Wednesday, 18/04/2018, 00:00

 Thông báo SEMINAR

(Thứ Năm, ngày 19/04/2018)

 

Chủ đề: (Luận án tiến sỹ) Characterization of Neutron Calibration Field Using Bonner Sphere Spectrometer

Người trình bày: NCS. Lê Ngọc Thiệm (Trung tâm An toàn bức xạ)

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân – 179 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Lượt xem: 1288

Các tin khác