Thông báo seminar (thứ 5, ngày 17/05/2018)

Wednesday, 16/05/2018, 00:00

VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 Thông báo SEMINAR

(Thứ Năm, ngày 17/05/2018)

 Chủ đề 1: Chế tạo đầu đo độ dẫn điện kép trong đo đạc các thông số dòng hai pha và chương trình xử lý tín hiệu

Người trình bày: KS. Đinh Anh Tuấn

Chủ đề 2: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dòng nơtron lên vỏ thùng lò phản ứng

Người trình bày: ThS. Nguyễn Hữu Tiệp

Chủ đề 3: The IAEA TC-VIE9016 fellowship at NCSU and preliminary modeling of the DNRR with the Monte Carlo code Serpent 2

Người trình bày: TS. Phạm Như Việt Hà

 

Thời gian: 9h00 thứ Năm, ngày 17/05/2018

 Địa điểm:  Hội trường tầng 1, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân – 179 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

 Kính mời toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên quan tâm đến tham dự.

Lượt xem: 1453

Các tin khác