Thông báo seminar (thứ 5, ngày 21/06/2018)

Wednesday, 20/06/2018, 00:00

 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 Thông báo SEMINAR

(Thứ Năm, ngày 21/06/2018)

 Chủ đề: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật kỹ thuật hạt nhân kết hợp với kỹ thuật đồng vị để đánh giá an toàn, phát hiện nguy cơ thấm cho các công trình thuỷ lợi

Người trình bày: TS. Nguyễn Thanh Tùy

Thời gian: 9h00 thứ Năm, ngày 21/06/2018

Địa điểm:  Hội trường tầng 1, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân – 179 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên quan tâm đến tham dự.

 

Lượt xem: 2179

Các tin khác