Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 14

Wednesday, 15/12/2021, 00:00

       Từ ngày 09-10 tháng 12 năm 2021 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 14 (VINANST-14) do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phối hợp tổ chức. Tham dự Hội nghị lần này có hơn 40 tổ chức trong và ngoài nước với hơn 250 đại biểu là là các cán bộ nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, các cán bộ quản lý thuộc các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan trong cả nước, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường Đại học.

       Tổng cộng đã có 178 báo cáo khoa học, trong đó 178 báo cáo được trình bày trực tiếp tại phiên toàn thể và tại các tiểu ban; 75 báo cáo tham gia dưới hình thức dán bảng. Tham gia chủ toạ và điều hành hội nghị tại các tiểu ban Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) có TS. Phạm Như Việt Hà – Tiểu ban A, PGS.TS Phạm Đức Khuê – Tiểu ban B, TS. Nguyễn Hào Quang – Tiểu ban C, TS. Trịnh Văn Giáp – Tiểu ban D2, cùng nhiều cán bộ chuyên môn của Viện tham gia với tư cách là thư ký khoa học. Năm nay Viện KH&KTHN tham gia hội nghị có 21 báo cáo, trong đó Trung tâm Vật lý hạt nhân đóng góp 5 báo cáo, Trung tâm Năng lượng hạt nhân: 3 báo cáo, Trung tâm An toàn bức xạ: 1 báo cáo, Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động môi trường: 6 báo cáo và Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân: 6 báo cáo. Tất cả các báo cáo đều là những kết quả nghiên cứu mới nhất của các tập thể cán bộ trong Viện trong 2 năm trở lại đây.

       Sau hai ngày làm việc nghiêm túc và thảo luận sôi nổi, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Hội nghị đã lựa chọn và thống nhất trao giải cho 07 bài trình bày xuất sắc nhất và 07 giải xuất sắc dành cho báo cáo viên trẻ. Viện KH&KTHN vinh dự được nhận 01 giải xuất sắc nhất của tiểu ban B, đó là các báo cáo: "Nghiên cứu sự đảo ngược spin của trạng thái cơ bản trong đồng vị giàu neutron 49Cl” (Investigation of the ground-state spin inversion in the neutron-rich 49Cl isotope) của tác giả Bùi Duy Linh và cộng sự.

       Tổng kết Hội nghị, TS. Trần Chí Thành ghi nhận những kết quả đã đạt được trong hai năm qua của cán bộ khoa học trong ngành năng lượng nguyên tử. Đồng thời, ông cũng nhận định Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 14 là một sự kiện khoa học quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử của đất nước trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

       Hội nghị thành công tốt đẹp đồng thời gợi mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực KH&CN hạt nhân ở tất cả các nội dung: Lò phản ứng, điện hạt nhân và đào tạo nguồn nhân lực; Vật lý hạt nhân, số liệu hạt nhân, máy gia tốc và phân tích hạt nhân; Ghi đo bức xạ, an toàn bức xạ và quan trắc môi trường; Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế; Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ bức xạ; Hóa phóng xạ, hóa bức xạ và hóa học hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ.

Một số hình ảnh cán bộ Viện KH&KT hạt nhân báo cáo tại hội nghị theo hình thức trực tuyến:

TS. Nguyễn Hào Quang chủ toạ báo cáo tổng kết Tiểu ban C tại Phiên toàn thể Bế mạc hội nghị

TS. Nguyễn Hào Quang và PGS. TS Phạm Đức Khuê chụp ảnh cùng các đại biểu tại điểm cầu Đà Lạt

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 1685

Các tin khác