Hội thảo: Bằng chứng thực nghiệm về hiện thực vật lý của photon đơn năng trong giao thoa hai khe bất đối xứng

Thursday, 21/10/2021, 11:52
Hội thảo: Bằng chứng thực nghiệm về hiện thực vật lý của photon đơn năng trong giao thoa hai khe bất đối xứng
Trung tâm Vật lý quốc tế (ICP), Viện Vật lý kính mời Quý đồng nghiệp quan tâm tới tham dự seminar của TS. Võ Văn Thuận với chủ đề: Bằng chứng thực nghiệm về hiện thực vật lý của photon đơn năng trong giao thoa hai khe bất đối xứng (An experimental evidence of physical reality in asymmetrical double-slit interference of monochromatic photons).

Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”

Wednesday, 01/09/2021, 16:27
Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” diễn ra sáng ngày 28/8/2021 do Ban Chuyên môn và Nghiên cứu khoa học (Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ), Đoàn Viện Năng lượng nguyên tử, Chi đoàn Cục Năng lượng nguyên tử và Chi đoàn Cục An toàn và bức xạ hạt nhân phối hợp tổ chức. Báo Khoa học và Phát triển là đối tác truyền thông của chương trình. Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cộng đồng (TOTA R&D) và DUCAPITAL HOLDING là đơn vị đồng hành cung cấp nền tảng hội họp, tập huấn trực tuyến TPMs - SmartROOM.

Thông báo tổ chức Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”

Wednesday, 25/08/2021, 12:40
Thông báo tổ chức Hội thảo trực tuyến  “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
Triển khai hoạt động truyền thông về ứng dụng năng lượng nguyên tử trong cuộc sống, được sự đồng ý của Lãnh đạo các đơn vị, Ban chuyên môn và nghiên cứu khoa học - Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chi đoàn Cục Năng lượng nguyên tử, Chi đoàn Cục An toàn và bức xạ hạt nhân phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội thảo “Nghiên cứu cấu trúc các hạt nhân giàu nơtron trên thiết bị máy gia tốc”

Monday, 12/07/2021, 17:45
Hội thảo “Nghiên cứu cấu trúc các hạt nhân giàu nơtron trên thiết bị máy gia tốc”
Được sự cho phép của Lãnh đạo Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN), ngày 9/7/2021 vừa qua Trung tâm Vật lý hạt nhân (TT VLHN) đã tổ chức thành công hội thảo mang tên “Nghiên cứu cấu trúc các hạt nhân giàu nơtron trên thiết bị máy gia tốc”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm mục đích giới thiệu, trao đổi và tổng kết một số kết quả nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm về cấu trúc và các tính chất của hạt nhân không bền

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 6

Tuesday, 13/10/2020, 10:05
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 6
Trong 02 ngày 08-09/10/2020 tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân (KH&CNHN) cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử (NLNT) lần thứ 6. Hội nghị do Viện NLNTVN, Đoàn Thanh niên Viện NLNTVN phối hợp với Trung tâm Đào tạo hạt nhân tổ chức nhằm giới thiệu, trao đổi và thảo luận các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực KH&CNHN của các cán bộ trẻ và xác định các phương hướng nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ trong thời gian tới.

Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ VI

Monday, 12/10/2020, 10:30
Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ VI
Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai của đội ngũ cán bộ trẻ trong lĩnh năng lượng nguyên tử, từ ngày 08-09/10/2020 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) phối hợp với các cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Viện NLNTVN tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 6.

Seminar khoa học “Thế folding kép với tương tác NN hiệu dụng của trường trung bình tương đối tính và các kết quả tiết diện phản ứng nhiệt hạch”

Monday, 16/12/2019, 17:00
Seminar khoa học “Thế folding kép với tương tác NN hiệu dụng của trường trung bình tương đối tính và các kết quả tiết diện phản ứng nhiệt hạch”
Nhận lời mời của GS. Đào Tiến Khoa, GS. Maria Chushnyakova, Trường Đại học Kỹ thuật quốc gia Omsk - Nga đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Vật lý hạt nhân (VLHN) thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) từ ngày 09-13/12/2019.

Hội nghị quốc tế về năng lượng đối xứng hạt nhân 2019 (NuSYM 2019)

Friday, 11/10/2019, 11:43
Hội nghị quốc tế về năng lượng đối xứng hạt nhân 2019 (NuSYM 2019)
Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Đà Nẵng, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (INST) đã tổ chức Hội nghị quốc tế về năng lượng đối xứng hạt nhân 2019 (NuSYM2019). NuSYM lần đầu tiên được tổ chức tại RIKEN (Nhật Bản) năm 2010, tại đó các nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân trên thế giới tập hợp lại trình bày, thảo luận về tính chất của chất hạt nhân, phương trình trạng thái của chất hạt nhân trong các môi trường đối xứng (số proton và số neutron bằng nhau) và phi đối xứng cho đến môi trường chất hạt nhân trên các sao neutron

Hội thảo “Phân tích lò phản ứng và một số nghiên cứu, ứng dụng dựa trên lò phản ứng nghiên cứu”

Tuesday, 20/08/2019, 14:29
Hội thảo “Phân tích lò phản ứng và một số nghiên cứu, ứng dụng dựa trên lò phản ứng nghiên cứu”
Trong những năm gần đây, Trung tâm Năng lượng hạt nhân (TT NLHN) trực thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã liên tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực năng lượng và an toàn hạt nhân. Cùng trong chuỗi hoạt động đó, vừa qua TT NLHN đã chủ trì tổ chức hội thảo “Phân tích lò phản ứng và một số nghiên cứu, ứng dụng dựa trên lò phản ứng nghiên cứu”

Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức hội thảo khoa học chuẩn bị cho báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 13

Monday, 05/08/2019, 11:43
Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức hội thảo khoa học chuẩn bị cho báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 13
Từ ngày 7-9 tháng 8 năm 2019, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Trung tâm Vật lý Quốc tế và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 13 với mục đích công bố những kết quả mới trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
1
2
3
4
5