Hội thảo định kỳ Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Monday, 03/10/2016, 15:04
Hội thảo định kỳ Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
Đã trở thành thông lệ, vào thứ Năm hàng tuần, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) tổ chức hội thảo chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực mà Viện đang triển khai thực hiện. Buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ tuần này có 4 báo cáo, trong đó có 3 báo cáo của các nghiên cứu viên đến từ Trung tâm Năng lượng hạt nhân và một báo cáo đến từ Trung tâm Vật lý hạt nhân.

Hội thảo về nghiên cứu an toàn nhà máy điện hạt nhân giữa các nước Đông Nam Á

Friday, 20/05/2016, 10:52
Hội thảo về  nghiên cứu an toàn  nhà máy điện hạt nhân giữa các nước Đông Nam Á
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2016, tại Hà Nội Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM)phối hợp với Viện Công nghệ hạt nhân Thái Lan(TINT)đã tổ chức Hội thảo về nghiên cứu an toàn nhà máy điện hạt nhân và sáng kiến thành lập mạng lưới về chủ đề này giữa các nước Đông Nam Á

Hội thảo quốc gia về “Chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các sự kiện liên quan đến sự cố hạt nhân ở nước láng giềng”

Friday, 13/11/2020, 16:43
Trong 3 ngày từ 27/8 đến 29/8/2018, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội thảo quốc gia về “Chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các sự kiện liên quan đến sự cố hạt nhân ở nước láng giềng” (National Workshop on Preparedness & Response Arrangements for Events Involving a Nuclear Emergency in a Neighbouring Country) tại Viện KH&KTHN.

Hội thảo khoa học đề tài nhà nước KC-05.04/11-15

Wednesday, 29/10/2014, 15:20
Hội thảo khoa học đề tài nhà nước KC-05.04/11-15
“Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ NMĐHN Ninh Thuận 1 trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố, tai nạn theo các cấp độ khác nhau”

Hội nghị Khoa học và Công nghệ cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ ba

Wednesday, 08/10/2014, 16:45
Hội nghị Khoa học và Công nghệ cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ ba
Trong 2 ngày 03 và 04/10/2014 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) và Đoàn thanh nhiên cộng sản Hồ Chí Minh của Viện NLNTVN đã phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ ba.

Hội thảo Thiên văn Vô tuyến và Vật lý Thiên văn ở Việt Nam

Thursday, 17/04/2014, 11:27
Hội thảo Thiên văn Vô tuyến và Vật lý Thiên văn ở Việt Nam
Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4 năm 2014, tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Phòng thí nghiệm Đào tạo Vật lý Thiên văn (Vietnam Astrophysics Training LaboratorY hay ngắn gọn VATLY) đã tổ chức hội thảo lần đầu tiên ở Việt Nam với chủ đề Thiên văn Vô tuyến và Vật lý Thiên văn ở Việt Nam (Workshop on Radio Astronomy and Astrophysics in Vietnam). Hội thảo được tổ chức với sự tài trợ của Hội Thiên văn Quốc tế (International Astronomical Union) và Phòng thí nghiệm VATLY.

Hội thảo khoa học công nghệ và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân: Một số kết quả và định hướng nghiên cứu.

Monday, 30/09/2013, 11:37
Hội thảo khoa học công nghệ và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân: Một số kết quả và định hướng nghiên cứu.
Ngày 28 – 9 – 2013, tại viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Trung tâm An toàn hạt nhân đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Công nghệ và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân: Một số kết quả và định hướng nghiên cứu”.

Hội thảo về sự cố nặng

Tuesday, 15/04/2014, 06:29
Hội thảo về sự cố nặng
Trong ba ngày 17-19/07/2013 Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc gia về “Phân tích sự cố nặng, đánh giá tác động môi trường và ứng phó sự cố”

Hội thảo chuyên môn về phân tích sự cố nặng sử dụng MELCORE

Wednesday, 07/11/2012, 15:30
Trong chương trình hợp tác MEXT năm 2012, giữa Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAERI), từ ngày 22 đến 26 tháng 10 năm 2012 Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (INST) đã tổ chức hội thảo chuyên đề về phân tích sự cố nặng trong nhà máy điện hạt nhân (NPP) sử dụng chương trình MELCOR.

Hội thảo khoa học “TRUNG TÂM AN TOÀN HẠT NHÂN – 5 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU”

Thursday, 04/10/2012, 10:22
Hội thảo khoa học “TRUNG TÂM AN TOÀN HẠT NHÂN – 5 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU”
Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác Nghị định thư “ Hợp tác nghiên cứu phân tích, đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân lò phản ứng nước nhẹ trong các điều kiện chuyển tiếp và sự cố nặng” giữa Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân và Viện Nghiên cứu năng lương nguyên tử Hàn Quốc (KAERI), đồng thời nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm (9/2007-9/2012), ngày 29 tháng 9 năm 2012, Trung tâm An toàn hạt nhân – Đơn vị thực hiện hợp tác Nghị định thư đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “5 năm hoạt động và định hướng nghiên cứu”. Tham dự hội thảo có T.S. Cao Đình Thanh, Phó viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), T.S. Trịnh Văn Giáp, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN) cùng cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của 2 Viện.
1
2
3
4
5