HỘI NGHỊ CÁN BỘ_CÔNG CHỨC VÀ TỔNG KÊT CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Friday, 06/01/2012, 00:00
HỘI NGHỊ CÁN BỘ_CÔNG CHỨC VÀ TỔNG KÊT CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

       Ngày 27/12/2011 Viện Khoa học & Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức và tổng kêt công tác năm 2011. Tới dự Hội nghị, đại diện cho Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam có PGS-TS Vương Hữu Tấn, Viện trưởng, TS Cao Đình Thanh, phó Viện trưởng, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Kế hoạch-Quản lý khoa học và Ban Hợp tác quốc tế .

       Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân do Viện trưởng Trịnh Văn Giáp trình bày, báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 của Công đoàn Viện KH&KTHN do Phó chủ tịch Công đoàn Phạm Ngọc Điệp trình bày, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác 2010-2011 của Ban thanh tra nhân dân do Trưởng ban Nguyễn Mạnh Hùng trình bày.
      Báo cáo tổng kết của Viện đã khắc họa đặc điểm tình hình trong năm 2011, điểm lại những hoạt động đã triển khai và nêu bật những thành tích đạt được trên các mặt công tác, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong năm tới. Năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của suy thoái kinh tế chung, song với sự nỗ lực chủ quan của cán bộ, công nhân viên trong toàn Viện và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện năng lượng nguyên tử Viêt Nam (NLNTVN), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), sự giúp đỡ , phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng , Viện KH&KTHN cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các thành tích đạt được là đáng ghi nhận và trân trọng: số lương các công trình khoa hoc được công bố tiếp tục duy trì ở mức cao (15 bài trên tạp chí quốc tế, 12 bài trên tạp chí quốc gia, 9 báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc tế, 17 báo cáo khoa học tại hội nghị quốc gia). Lực lượng cán bộ khoa học trẻ có bước trưởng thành đáng kể cả về trình độ chuyên môn lẫn năng lực triển khai ứng dụng. Tỷ lệ cán bộ có học vị tiến sĩ, thạc sĩ liên tục tăng trong những năm qua. Số lượng cán bộ trẻ trực tiếp chủ trì hoặc tham gia các đề tài, nhiệm vụ khoa học tăng lên rõ rệt. Hoạt động triển khai dịch vụ kỹ thuật duy trì tương đối ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn bức xạ. Tổng giá trị các hợp đồng tính đến hết tháng 11/2011 đạt gần 6 tỷ đồng.
      Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cũng khẳng định vai trò của các đoàn viên công đoàn trong thành tích chung của đơn vị, đồng thời cũng nêu bật những kết quả trong các hoạt động đặc thù của công đoàn như: xây dựng chính sách, chế độ, các biện pháp quản lý nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động; việc tham gia, hưởng ứng các phong trào do Công đoàn các cấp phát động như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ủng hộ người nghèo, nạn nhân động đất sóng thần…
       Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân đã khẳng định trong 2 năm qua không có đơn thư tố cáo, khiếu nại nào trong Viện phải giải quyết.
       Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ công tác 2012-2013 gồm 5 đồng chí.
     Phát biểu với Hội nghị Viện trưởng Viện NLNTVN,  PGS-TS Vương Hữu Tấn đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công nghân viên  Viện KH&KTHN đã đạt được trong năm 2011, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại của đơn vị như sự thiếu đồng đều về kết quả nghiên cứu khoa học trong các nhóm chuyên môn, chất lượng khoa học mới chỉ được khẳng định ở nghiên cứu lý thuyết; Việc triển khai thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ còn chậm so với tiến độ… Đồng chí cũng nhắc lại định hướng đối với Viện KH&KTHN trong quy hoạch chung của Viện NLNTVN là từng bước xây dựng Viện thành một đơn vị hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam và chỉ rõ những nhiệm vụ và mục tiêu mà Viện phải phấn đấu trong năm tới.        
      Trong không khí phấn khởi và lạc quan, Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2012.
Đặng Hoàn Thành - Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
Lượt xem: 3220

Các tin khác