Hội nghị cán bộ - công chức và tổng kết công tác năm 2013 của Viện KH&KTHN

Thursday, 26/12/2013, 05:46

Sáng ngày 25/12/2013 Viện Khoa học & Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức và tổng kêt công tác năm 2013. TS Nguyễn Hào Quang, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tới dự và phát biểu với Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân do Viện trưởng Trịnh Văn Giáp trình bày, báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 của Công đoàn Viện KH&KTHN do Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thanh Tùy trình bày, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác 2011-2013 của Ban thanh tra nhân dân do ông Lê Trung Kiên trình bày.

Báo cáo tổng kết của Viện đã khắc họa đặc điểm tình hình trong năm 2013, điểm lại những hoạt động đã triển khai và nêu bật những thành tích đạt được trên các mặt công tác, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong năm tới. Một thuận lợi cơ bản trong năm qua là Đề án 115 của đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ phê duyệt. Đây  là cơ sở pháp lý quan trọng để Viện từng bước kiện toàn lại tổ chức,  nâng cao năng lực hoạt động, thực hiện tốt chức năng một đơn vị  nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam. Đề án cũng cho phép Viện chuyển sang cơ chế quản lý mới: cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong việc chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đánh giá chung về các mặt hoạt động của đơn vị trong năm qua, báo cáo đã khẳng định Viện đã cơ bản hòa thành các nhiệm vụ được giao. Các thành tích đạt được là đáng ghi nhận và trân trọng: số lương các công trình khoa hoc được công bố tiếp tục duy trì ở mức cao (12 bài trên tạp chí quốc tế, 12 bài trên tạp chí quốc gia, 6 báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc tế, 19 báo cáo khoa học tại hội nghị quốc gia). Lực lượng cán bộ khoa học trẻ có bước trưởng thành đáng kể cả về trình độ nghiên cứu lẫn năng lực triển khai ứng dụng. Tỷ lệ cán bộ có học vị tiến sĩ, thạc sĩ liên tục tăng. Năm 2013 đã có thêm 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ. Số cán bộ đang tham gia hệ đào tạo tiến sĩ hiện tại là 12 người, thạc sĩ là 11 người. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, hoạt động triển khai dịch vụ kỹ thuật vẫn duy trì tương đối ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn bức xạ. Tổng giá trị các hợp đồng tính đến hết tháng 11/2013 đạt hơn 7 tỷ đồng. Viện thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ. Cơ sở vật chất, đặc biệt là các trang thiết bị phòng thí nghiệm được đầu tư đáng kể (14,4 tỷ đồng ). 

Bên cạnh nhưng thành tích đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ ra nhưng tồn tại cần tiếp tục khắc phục trong những năm tới, đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có, đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng, đảm bảo tiến độ thực hiện các đề tài, dự án, mở rộng các loại hình dịch vụ, tăng thêm nguồn thu cho đơn vị.

Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cũng khẳng định vai trò của các đoàn viên công đoàn trong thành tích chung của đơn vị, đồng thời cũng nêu bật những kết quả trong các hoạt động đặc thù của công đoàn như: xây dựng chính sách, chế độ, các biện pháp quản lý nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động; việc tham gia, hưởng ứng các phong trào do Công đoàn các cấp phát động như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động từ thiện.

Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân đã khẳng định trong 2 năm qua không có đơn thư tố cáo, khiếu nại nào trong Viện phải giải quyết.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ công tác 2013-2015 gồm 5 đồng chí và thông qua 2 quy chế nội bộ quan trọng: Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế dân chủ cơ quan.

Phát biểu với Hội nghị Viện trưởng Viện NLNTVN, TS Nguyễn Hào Quang đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công nghân viên  Viện KH&KTHN đã đạt được trong năm 2013, đồng thời nhấn mạnh việc cần thiết tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt hơn vai trò của một trong những đơn vị chủ lực của Viện NLNTVN  trong chương trình phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

Trong không khí phấn khởi và lạc quan, Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2013.

 

Một số hình ảnh trong buổi tổng kết

 

 

Lượt xem: 2530

Các tin khác