Danh sách các ứng viên tham dự buổi phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2012

Friday, 16/11/2012, 15:01

 DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN

THAM DỰ BUỔI PHỎNG VẤN TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2012

 CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

(Xếp theo thứ tự ABC)

1.  NGUYỄN THỊ HẠNH          

2.  BÙI THỊ HOA

3.  LÊ THỊ HUÊ

4.  ĐẬU THANH HUYỀN

5.  NGUYỄN VĂN KHÁNH

6.  ĐỖ NGỌC LONG

7.  LÊ THỊ LÝ

8.  HOÀNG THỊ NGA

9.  NGUYỄN BẢO NGỌC

10. VŨ HỒNG NHUNG

11. NGUYỄN ĐĂNG TÀI

12. VŨ TRUNG TÂN

13. TRẦN VĨNH THÀNH

14. DƯƠNG ĐỨC THẮNG

15. NGUYỄN THỊ TRANG

16. CAO ĐỨC VIỆT

17. ĐỖ MINH VƯƠNG

Lượt xem: 2712

Các tin khác