Lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống thiết bị trung tâm dữ liệu quốc gia (NDC) cho hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện

Tuesday, 02/10/2012, 11:08

     Trung tâm dữ liệu quốc gia cho Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (NDC) đặt tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân được Tổ chức Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) (có trụ sở tại thủ đô Vienna của Cộng hoà Áo) gửi tặng một hệ thống thiết bị tối thiểu nhằm hỗ trợ hoạt động truy cập số liệu từ Trung tâm dữ liệu quốc tế (IDC) của CTBTO, đồng thời tăng cường năng lực kỹ thuật và hiểu biết của NDC về lĩnh vực khoa học kỹ thuật mà tổ chức CTBTO sử dụng trong Mạng quan trắc quốc tế (IMS) của CTBTO để quan trắc các sự kiện địa chấn, phục vụ việc xác định các vụ nổ thử hạt nhân có thể xảy ra, bao gồm các kỹ thuật địa chấn, hạ âm, thuỷ âm và hạt nhân phóng xạ.

     Hệ thống thiết bị đã được đưa về Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân đầu năm 2012. Hệ thống này bao gồm một máy tính chủ tốc độ cao, hệ lưu giữ số liệu dung lượng lớn, khối UPS để lưu điện trong trường hợp mất điện cho phép tự động ngắt điện toàn bộ hệ thống thiết bị, đảm bảo tuổi thọ phần cứng của hệ và các chương trình phần mềm ứng dụng. Tất cả được lắp đặt chắc chắn, gọn gàng trong một tủ  chuyên dụng.

     Hệ thống thiết bị này sẽ được sử dụng như là đầu mối truy cập và lưu giữ dữ liệu. Trong trường hợp có yêu cầu, số liệu sẽ được cung cấp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và trong tương lai cũng có thể bố sung số liệu cho mạng cảnh báo sóng thần của Việt Nam.  Ngoài ra, hệ thống thiết bị còn hỗ trợ cho cán bộ kỹ thuật tiếp cận với các kỹ thuật quan trắc được sử dụng trong Mạng quan trắc quốc tế của CTBTO như kỹ thuật địa chấn, hạt nhân phóng xạ, thông qua việc sử dụng các chương trình chuyên dụng xác định địa điểm các sự kiện địa chấn trên toàn cầu, có thể tiến đến sử dụng chương trình mô phỏng vận chuyển khí quyển xác định sự phát tán phóng xạ từ các vụ thử nổ hạt nhân hoặc từ sự cố hạt nhân của nhà máy điện như trường hợp sự cố tại nhà máy điện Fukushima tại Nhật Bản tháng 3 năm 2011, qua đó giúp nâng cao năng lực kỹ thuật quốc gia trong quá trình thực hiện Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện khi Hiêp ước có hiệu lực.

Tập kết thiết bị                                                                                                                            Lắp đặt thiết bị

     Công tác lắp đặt hệ thống thiết bị đến nay đã hoàn thành. Hệ thống hoạt động tốt và ổn định. Trung tâm dữ liệu quốc gia (NDC) mong muốn được các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học cùng tham gia sử dụng và khai thác số liệu của mạng quan trắc quốc tế của tổ chức CTBTO để áp dụng chúng trong nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện tại hệ thiết bị đang được sử dụng để truy cập, lưu giữ và khai thác số liệu hạt nhân phóng xạ cũng như số liệu về các sự kiện địa chấn của Mạng quan trắc quốc tế của Tổ chức Cấm thử hạt nhân toàn diện.  Trung tâm luôn sẵn sàng cung cấp số liệu khi có yêu cầu của các nhà khoa học cho mục đích nghiên cứu và ứng dụng.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thiện lắp đặt và vận hành

Trung tâm dữ liệu quốc gia cho hiệp ước CTBT

 

                                                                   Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 3791

Các tin khác