Tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân

Monday, 11/05/2015, 00:00

       Sáng ngày 8-5-2015 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2014 do Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân chủ trì, bao gồm:

1. Bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân - chủ  nhiệm Nguyễn Hữu Quyết

 

 

2. Vận hành thiết bị năng lượng nguyên tử - chủ nhiệm Nguyễn Thị Bảo Mỹ

 

 

3. Chi phí hoạt động của phòng chuẩn đo liều phóng xạ - chủ nhiệm Vũ Mạnh Khôi

 

 

4. Hỗ trợ Trung tâm Đào tạo Việt Nam-Nhật Bản - chủ nhiệm Nguyễn tuấn  Khải

 

 

       Đánh giá kết quả thực hiện, Hội đồng nghiệm thu đã kết luận: các nhiệm vụ nói trên hoàn thành đúng tiến độ và nội dung đăng ký, tuy nhiên trong một số báo cáo còn có những thiếu sót về thể thức trình bày, độ tin cậy của các số liệu, lỗi chính tả…Hội đồng đã yêu cầu các chủ nhiệm nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung báo cáo cho hoàn chỉnh trước khi nộp cho cơ quan quản lý.   

 

Lượt xem: 2649

Các tin khác