Luyện tập phòng cháy chữa cháy năm 2015 tại viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Thursday, 23/07/2015, 00:00

       Trong khuôn khổ nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, sáng ngày 23/7/2015 Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân đã tổ chức luyện tập PCCC cho Đội PCCC cơ sở tại khu vực trụ sở làm việc của cơ quan. Mục đích của buổi luyện tập là nâng cao nhận thức về công tác PCCC, rèn luyện kỹ năng chỉ huy và xử lý các tình huống cháy cho  Ban chỉ huy và đội viên trong Đội PCCC.

       Đồng chí Phó Ban chỉ huy PCCC đã trình bày chi tiết 5 kịch bản  cháy có thể xảy ra và các phương án chữa cháy đối với từng trường hợp cụ thể. Đây là những kịch bản tương đối điển hình và được xây dựng dựa trên cơ sở đặc điểm kiến trúc của khu trụ sở làm việc, đồng thời có tính đến tính chất đặc thù công việc của đơn vị.

 

 

       Cuối buổi luyện tập, các đội viên Đội PCCC đã được thực hành xử lý tình huống cháy giả định phức tạp nhất: đám cháy xảy ra tại Phòng An toàn bức xạ, phía sau Phòng thủy văn đồng vị, tầng 3, thuộc đơn nguyên phía Đông.

 

 

 

       Các sai sót trong thao tác xử lý cháy đã được các đội viên kịp thời rút kinh nghiệm sau buổi luyện tập.

Lượt xem: 2522

Các tin khác