Hội nghị cán bộ - công chức và tổng kết công tác năm 2015 của Viện KH&KTHN

Thursday, 10/12/2015, 00:00

       Sáng ngày 09/12/2015 Viện Khoa học & Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức và tổng kết công tác năm 2015. Các Phó Viện trưởng Nguyễn Nhị Điền, Nguyễn Hào Quang cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tới dự.

 

 

       Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Công đoàn Viện KH&KTHN và Ban thanh tra nhân dân.

       Các báo cáo đều đã khẳng định, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, năm 2015 Viện vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, cả khách quan lẫn chủ quan, song về cơ bản,  Viện đã  hòan thành các nhiệm vụ được giao. Những thành tích đạt được là đáng ghi nhận và trân trọng, thể hiện cụ thể trên các mặt công tác sau đây:

       Về nghiên cứu - triển khai: Viện tổ chức tốt việc nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã kết thúc, trong đó phải kể đến các đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước, bao gồm 1 đề tài theo Nghị định thư và 1 đề tài thuộc chương trình cấp nhà nước KC-05. Nhiệm vụ hợp tác Quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Cộng hòa Pháp “Nghiên cứu vật lý các hạt nhân không bền trong phạm vi phòng thí nghiệm liên hợp Việt – Pháp LIA” về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra là triển khai rộng rãi các hoạt động hợp tác Việt – Pháp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực cán bộ cho Viện KHKTHN; xây dựng được một tập thể nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực VLHN tại Viện KHKTHN với trình độ nghiên cứu khoa học ở mức quốc tế. Thông qua việc hợp tác nghiên cứu với Pháp, các thành viên trong nhóm nghiên cứu của Việt Nam tiếp thu được những kỹ năng tính toán, phân tích số liệu thực nghiệm, kỹ thuật ghi đo bức xạ… mới nhất của Vật lý hạt nhân (thực nghiệm và lý thuyết). Đề tài KC-05.04/11-15 “Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố, tai nạn theo các cấp độ khác nhau” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước KC-05 đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ cơ quan pháp quy Việt Nam trong đánh giá phát thải phóng xạ của NMĐHN Ninh Thuận 1 sử dụng công nghệ VVER-1000, cung cấp số liệu tính toán phân bố liều bức xạ trong điều kiện làm việc bình thường và đánh giá phát thải phóng xạ, xây dựng bản đồ phân bố liều bức xạ, kế hoạch ứng phó sự cố trong một số kịch bản tai nạn giả định xảy ra tại NMĐHN Ninh Thuận 1. Kết quả của đề tài là tiền đề tốt để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo trong việc nghiên cứu tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ các cơ sở hạt nhân của Trung Quốc đối với nước ta. Bên cạnh đó, Viện cũng tiếp tục chủ trì thực hiện một số đề tài nhiệm vụ được khởi động từ năm 2014 và một số khác được giao mới trong năm 2015, trong đó có 2 đề tài  thuộc chương trình KC-05; 3 đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước, 7 đề tài cấp Bộ và  4 đề tài cấp cơ sở. Mặc dù nhóm vật lý tia vũ trụ và thiên văn đã chuyển công tác, song năm 2015 tiếp tục ghi nhận những cố gắng đáng kể của đội ngũ cán bộ khoa học, biểu hiện cụ thể là số lượng các công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí quốc tế vẫn ở đạt mức cao (10 công trình), vượt chỉ tiêu đặt ra đầu năm.

       Về tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chương trình phát triển điện hạt nhân: Số cán bộ được cử đi đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ liên tục duy trì ở mức cao trong những năm gần đây. Hiện toàn viện có 14 TS và 10 ThS đang theo học. Trong số đó có 8 người đang theo học đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài thuộc các lĩnh vực công nghệ và an toàn hạt nhân. Chỉ tính riêng trong năm qua đã có 2 trường hợp bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 4 trường hợp được tuyển mới vào hệ đào tạo nghiên cứu sinh. Công tác tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn trong Viện được triển khai thực hiện tốt và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ cán bộ khoa học nói chung và cán bộ trẻ nói riêng được nâng lên đáng kể thông qua hoạt động này. Chất lượng đầu vào của cán bộ tuyển dụng mới được nâng lên một bước do  chính sách ưu đãi ngành của nhà nước đã được áp dụng thực tế.

       Về hoạt động triển khai kỹ thuật:  Trong năm 2015, mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế đất nước, các hoạt động triển khai dịch vụ kỹ thuật vẫn duy trì tương đối ổn định. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết chỉ tính đến giữa tháng 11/2015  đạt khoảng 6,5 tỷ đồng.

       Về xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất của Viện: Đã trang bị được nhiều thiết bị quan trọng đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác nghiên cứu-triển khai. Các phòng thí nghiệm thường xuyên được nâng cấp, tạo điều kiện cho các đơn vị có cơ sở làm việc tốt hơn, khang trang hơn.

       Năm 2015 cũng ghi nhận những cố gắng của cán bộ, viên chức trong toàn Viện trong việc duy trì và cải thiện môi trường làm việc, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, củng cố mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy Đảng , BCH Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

       Kết quả bình xét thi đua –khen thưởng năm 2015 , toàn Viện có 87 người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 13 người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 1 người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 4 đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiến tiến”; 4 đơn vị trực thuộc khác và Viện KH&KTHNN đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Sau 2 lần liên tiếp đạt danh hiệu trên, Viện KH&KTHN  được Hội đồng thi đua-khen thưởng Viện NLNTVN đề nghị cấp trên  tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

       Bên cạnh nhưng thành tích đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ ra nhưng tồn tại cần tiếp tục khắc phục trong những năm tới:

       - Số lượng, chất lượng các công trình nghiên cứu chưa đồng đều giữa các đơn vị trong Viện. Kết quả nghiên cứu được đánh giá tốt chủ yếu vẫn thuộc các một số nhóm nghiên cứu cơ bản, thiếu những kết quả nghiên cứu ứng dụng  có giá trị khoa học và triển khai thực tiễn có hiệu quả kinh tế cao. Nhiều đề tài, đặc biệt là đề tài cấp Bộ còn chậm tiến độ. 

       - Khoảng cách chuyên môn giữa các thế hệ cán bộ khoa học vẫn còn khá rõ, một số lĩnh vực quan trọng vẫn thiếu cán bộ đầu đàn; việc xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức hoạt động  theo các nhóm nghiên cứu ưu tiên còn nhiều lúng túng

       - Hoạt động triển khai công nghệ và dịch vụ kỹ thuật tuy có nhiều cố gắng duy trì ổn định, song chưa đều giữa các đơn vị, chưa tương xứng với tiềm năng và đầu tư. Thu nhập tăng thêm từ hoạt động này chưa thực sự góp phần cải thiện đời sống của đại đa số cán bộ trong Viện.

       Phát biểu với Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN, PGS-TS Nguyễn Nhị Điền nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức Viện KH&KTHN đã đạt được trong năm 2015. Đồng chí cũng chỉ ra những lợi thế của Viện so với các đơn vị khác, để từ đó có thể khai thác và phát huy tốt hơn; gợi ý một số định hướng chính trong hoạt động nghiên cứu - triển khai đối với Viện trong năm 2016 và những năm tiếp theo, làm cơ sở cho việc xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị.

 

 

       Trong không khí phấn khởi và lạc quan, Hội nghị đã  nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2016, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.                

 

Tin từ Phòng Hành chính-Tổ chức

 

Lượt xem: 3825

Các tin khác