Hội nghị cán bộ - công chức và tổng kết công tác năm 2016 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Friday, 16/12/2016, 00:00

       Sáng ngày 15/12/2016 Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức và tổng kết công tác năm 2016. Tới dự hội nghị có TS. Trần Chí Thành – Viện trưởng, các phó Viện trưởng TS. Cao Đình Thanh, TS. Nguyễn Hào Quang cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN).

       Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện KH&KTHN, Công đoàn Viện KH&KTHN và Ban thanh tra nhân dân.

       Các báo cáo đều đã khẳng định, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, năm 2016 Viện vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, cả khách quan lẫn chủ quan, song về cơ bản, Viện đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Những thành tích đạt được là đáng ghi nhận và trân trọng, thể hiện cụ thể trên các mặt công tác sau đây:

      Về nghiên cứu - triển khai: Viện tổ chức tốt việc nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã kết thúc, trong đó phải kể đến các đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước, bao gồm: 1 đề tài theo Nghị định thư; 2 đề tài thuộc chương trình cấp nhà nước KC-05/11-15 và 2 đề tài thuộc chương trình Nghiên cứu cơ bản. Các đề tài cấp nhà nước không chỉ hoàn thành nội dung về mặt chuyên môn mà quan trọng hơn đã góp phần đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học trẻ có triển vọng. Bên cạnh đó, Viện cũng tiếp tục chủ trì thực hiện một số đề tài, nhiệm vụ được khởi động từ năm 2015 và một số khác được giao mới trong năm 2016, trong đó có 1 đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước, 11 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ, 9 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 3 đề tài cấp cơ sở và 2 nhiệm vụ môi trường. Năm 2016 tiếp tục ghi nhận những cố gắng đáng kể của đội ngũ cán bộ khoa học, cụ thể là số lượng các công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí quốc tế đạt mức cao (11 công trình), vượt chỉ tiêu đặt ra đầu năm, trong đó ghi nhận một sự thay đổi tích cực đáng mừng trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng với 6 công trình được công bố, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường.

 

       Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: Số cán bộ được cử đi đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ liên tục duy trì ở mức cao trong những năm gần đây. Hiện toàn viện có 14 nghiên cứu sinh đang theo học hệ đào tạo tiến sĩ và 12 học viên đang theo học hệ đào tạo thạc sĩ. Năm 2016, có 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 1 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, có 2 trường hợp được tuyển mới vào hệ đào tạo nghiên cứu sinh và 1 trường hợp được tuyển vào hệ đào tạo thạc sĩ. Công tác tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn trong Viện được triển khai thực hiện tốt và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ cán bộ khoa học nói chung và cán bộ trẻ nói riêng được nâng lên đáng kể thông qua hoạt động này. Chất lượng đầu vào của cán bộ tuyển dụng mới được nâng lên một bước do chính sách ưu đãi ngành của nhà nước đã được áp dụng thực tế.

       Về hoạt động triển khai kỹ thuật: Trong năm 2016, mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế đất nước cũng như sự cạnh tranh của các đơn vị làm dịch vụ khoa học kỹ thuật, các hoạt động triển khai kỹ thuật vẫn duy trì tương đối ổn định. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết chỉ tính đến hết tháng 11/2016 đạt khoảng 7,1 tỷ đồng, vượt 10% so với cùng kỳ năm trước.

       Về xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất: Viện tiếp tục được trang bị nhiều thiết bị quan trọng đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác nghiên cứu-triển khai. Các phòng thí nghiệm thường xuyên được nâng cấp, tạo điều kiện cho các đơn vị có cơ sở làm việc tốt hơn, khang trang hơn.

       Năm 2016 cũng ghi nhận những cố gắng của cán bộ, viên chức trong toàn Viện trong việc duy trì và cải thiện môi trường làm việc, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, củng cố mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy Đảng , BCH Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

       Kết quả bình xét thi đua – khen thưởng năm 2016, toàn Viện có 93 người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 22 người đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 13 người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 2 người được đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng; 8 đơn vị trực thuộc  và Viện KH&KTHN đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiến tiến”; 5 đơn vị trực thuộc và Viện KH&KTHN đạt danh hiệu “Tập thể hoàn thành suất sắc nhiệm vụ”; 4 đơn vị trực thuộc và Viên KH&KTHN được đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và 3 đơn vị trực thuộc và Viện KH&KTHN đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng.

       Bên cạnh nhưng thành tích đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ ra nhưng tồn tại cần tiếp tục khắc phục trong những năm tới:

       - 01 đề tài Khoa học và công nghệ thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC.05.19/11-15 và 01 nhiệm vụ cấp Bộ bị chậm tiến độ, đến nay chưa tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở. 

       - Một số cán bộ khoa học trẻ chưa thật sự say mê nghiên cứu, tâm huyết với ngành, thiếu sự cố gắng trong việc đào sâu, tìm hiểu, tự nâng cao trình độ chuyên môn cũng như ngoại ngữ.

       - Một số đơn vị chưa duy trì tốt công tác quản lý lao động, vẫn còn có hiện tượng đến cơ quan làm việc không thường xuyên nhưng thiếu sự đôn đốc, nhắc nhở.

       

       Phát biểu với Hội nghị, TS. Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện NLNTVN, nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức Viện KH&KTHN đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí cũng phân tích tình hình và những khó khăn mà ngành năng lượng hạt nhân nói chung và Viện NLNTVN nói riêng phải đối mặt khi Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh thuận  dừng triển khai, đồng thời chỉ ra những lợi thế của Viện trong điều kiện mới để có thể khai thác và phát huy tốt hơn, gợi ý một số định hướng chính trong hoạt động nghiên cứu - triển khai  trong năm 2017 và những năm tiếp theo, làm cơ sở cho việc xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị.

       Trong không khí phấn khởi và lạc quan, Hội nghị đã  nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2017. 

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

 

Lượt xem: 2047

Các tin khác