Hội nghị cán bộ - công chức và tổng kết công tác năm 2017 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Wednesday, 20/12/2017, 00:00

       Sáng ngày 14/12/2017 Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức và tổng kết công tác năm 2017. Tới dự Hội nghị có TS. Nguyễn Hào Quang- Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), bà Trần Thanh Hà - Chánh văn phòng Viện NLNTVN, TS. Trịnh Anh Đức, Phó trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế - Viện NLNTVN cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

       Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện KH&KTHN; Báo cáo của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân Viện KH&KTHN. Các báo cáo đều đã khẳng định, năm 2017 mặc dù tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khách quan cũng như chủ quan, Viện KH&KTHN đã hoàn thành  các nhiệm vụ được giao. Những thành tích đạt được là đáng ghi nhận và trân trọng, thể hiện trên các mặt công tác sau đây:

       Về nghiên cứu - triển khai: Viện KH&KTHN đã tổ chức tốt việc nghiệm thu 22 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 01 đề tài thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC.05/11-15; 01 đề tài do Quỹ Nafosted tài trợ. Bên cạnh kết quả chuyên môn đã đạt được, các đề tài cấp nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trẻ. Năm 2017, Viện tiếp tục chủ trì thực hiện một số đề tài từ 2016 và mở mới 2017, trong đó có 02 đề tài thuộc Quỹ Nafosted, 05 đề tài cấp Bộ, 09 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 03 đề tài cấp cơ sở và 01 nhiệm vụ môi trường. Ngoài ra, các cán bộ của Viện còn tham gia tích cực vào một số đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước, cấp Bộ khác. Về công bố khoa học, năm 2017 tiếp tục ghi nhận những cố gắng đáng kể của đội ngũ cán bộ khoa học, với số công bố đăng tải trên các tạp chí quốc tế đạt mức cao là 19 bài (năm 2016 là 11 bài), vượt chỉ tiêu đặt ra đầu năm; đặc biệt đáng biểu dương là thành tích của Trung tâm Vật lý hạt nhân với 11 công bố quốc tế, trong đó có những tạp chí khoa học hàng đầu như Physical Review Letters, Physics Letters B,...và Trung tâm Năng lượng hạt nhân với đội ngũ cán bộ trẻ đã đóng góp 05 công bố quốc tế.

       Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: Số cán bộ được cử đi đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ liên tục duy trì ở mức cao trong những năm gần đây. Hiện toàn Viện có 12 nghiên cứu sinh đang theo học hệ đào tạo tiến sĩ và 09 học viên cao học. Năm 2017, có 02 NCS nhận bằng tiến sĩ và 03 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Công tác tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn tại Viện được triển khai thực hiện tốt và ngày càng chuyên nghiệp. Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ cán bộ khoa học nói chung và cán bộ trẻ nói riêng được nâng lên đáng kể thông qua hoạt động này.

       Về hoạt động triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật: Trong năm 2017, mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn chung của kinh tế đất nước cũng như sự cạnh tranh của các đơn vị làm dịch vụ khoa học kỹ thuật, các hoạt động triển khai kỹ thuật vẫn duy trì ổn định và có sự phát triển. Tổng doanh thu từ các hợp đồng tính đến hết tháng 11/2017 đạt khoảng 9,68 tỷ đồng (tháng 11/2016 đạt 7,1 tỷ).

       Được sự quan tâm của Bộ KH&CN và Viện NLNTVN cơ sở vật chất, trang thiết bị các phòng thí nghiệm của Viện tiếp tục được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng của Viện.

       Viện KH&KTHN vẫn tiếp tục duy trì môi trường làm việc lành mạnh, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, BCH Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ trong Viện phát huy được khả năng của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

       Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, toàn Viện KH&KTHN có 83 viên chức, người lao động được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Viện cũng đã đề nghị xét tặng 25 danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 13 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 05 đề nghị tặng "bằng khen của Bộ trưởng" và 01 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho các cán bộ, viên chức và người lao động. 07 đơn vị trực thuộc và Viện KH&KTHN đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 04 đơn vị trực thuộc được đề nghị công nhận “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiện vụ” và tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

       Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ ra nhưng tồn tại cần tiếp tục khắc phục trong những năm tới: Việc triển khai cơ chế tự chủ theo tinh thần Nghị định 54/2016/NĐ-CP còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ; Các dự án xây dựng sửa chữa, tăng cường trang thiết bị còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện do có quá nhiều thủ tục và thiếu hướng dẫn cụ thể; Viện vẫn còn thiếu hụt các cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao; Một số đề tài triển khai còn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến thành tích chung của Viện, cũng như đến việc triển khai các hướng nghiên cứu tiếp theo.

       Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Viện tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Đề xuất và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo cơ chế quản lý mới phù hợp với Nghị định số 54/2016/NĐ-CP về cơ chế tư chủ; Xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo định hướng và kế hoạch đã được xác định; Triển khai thực hiện tốt các đề tài, nhiệm vụ đã được phê duyệt; Phấn đấu có được 10-12 công bố quốc tế; Nâng tổng giá trị hợp đồng dịch vụ kỹ thuật-triển khai công nghệ lên khoảng 10% -15%; Tập trung triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng cường trang thiết bị; Duy trì và mở rộng các hình thức sinh hoạt học thuật, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu trình độ cao.

       Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và nhận được các ý kiến đóng góp của các cán bộ, viên chức, người lao động nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2018.

       Phát biểu với Hội nghị, TS. Nguyễn Hào Quang, đại diện Viện NLNTVN nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Viện KH&KTHN đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhận định, Viện KH&KTHN luôn là đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật - công nghệ hạt nhân, đồng thời chỉ ra những lợi thế của Viện trong điều kiện mới để có thể khai thác và phát huy tốt hơn tiềm lực của Viện. Đồng chí cũng gợi ý một số định hướng chính trong hoạt động nghiên cứu - triển khai  trong năm 2018 và những năm tiếp theo, làm cơ sở cho việc xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị.

       Trong không khí phấn khởi và lạc quan, Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 05 đồng chí và nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 1604

Các tin khác