Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2013

Friday, 18/04/2014, 00:00

Để tiến hành công tác xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc, Viện KH&KTHN tiến hành phỏng vấn vào ngày 29/4/2014, thời gian làm việc:

+ Buổi sáng: từ 8giờh30

+ Buổi chiều: từ 14giờ00

Lượt xem: 6129