Thông báo tuyển dụng

Friday, 16/11/2012, 00:00

THÔNG BÁO

     Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012 đã được Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phê duyệt, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân sẽ tổ chức buổi xét tuyển, kế hoạch cụ thể như sau:

 Thời gian: thứ ba, ngày 27/11/2012

- Buổi sáng từ 8h30: Thành viên Hội đồng tuyển dụng và đại diện Ban tư vấn chuyên môn Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân chấm điểm hồ sơ các ứng viên

- Buổi chiều từ 14h00: Phỏng vấn các ứng viên

 Địa điểm: Hội trường tầng 1, Viện KH&KTHN, 179 Hoàng Quốc Việt-Hà Nội.

 Nội dung phỏng vấn:

- Hiểu biết về ngạch viên chức

- Kiến thức chuyên môn

- Tâm lý giao tiếp, xử lý tình huống

 Vậy thông báo để các ứng viên đã nộp hồ sơ tại Viện KH&KTHN  biết và có mặt đầy đủ, đúng giờ.

                                                             HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                     VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Lượt xem: 5284