Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2014

Tuesday, 11/11/2014, 00:00

Để tiến hành công tác xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc, Viện KH&KTHN tiến hành phỏng vấn vào thứ 6 - ngày 14/11/2014, thời gian làm việc từ 8giờh30

 

Lượt xem: 5272