Thông báo Tuyển dụng: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1

Thursday, 11/06/2020, 00:00

       Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và Triệu tập ứng viên dự phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam năm 2020.

Tải Thông báo chi tiết.

Lượt xem: 3314