Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện KH&KTHN, trực thuộc Viện NLNTVN năm 2023

Wednesday, 17/01/2024, 14:38
Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện KH&KTHN, trực thuộc Viện NLNTVN năm 2023
Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện KH&KTHN, trực thuộc Viện NLNTVN năm 2023

Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên dự phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Tuesday, 14/11/2023, 17:10
Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên dự phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên dự phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2023

Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2023

Tuesday, 05/09/2023, 14:32
Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2023
Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2023

Trung tâm Vật lý hạt nhân - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tuyển chọn Nghiên cứu viên

Monday, 03/04/2023, 17:51
Trung tâm Vật lý hạt nhân - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tuyển chọn Nghiên cứu viên
Trung tâm VLHN, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, có nhu cầu tuyển một vị trí nghiên cứu viên, với kỳ vọng chuyển sang biên chế lâu dài của trung tâm sau 2 năm làm hợp đồng nghiên cứu trong lĩnh vực tính toán cấu trúc và phản ứng hạt nhân.

Thông báo Tuyển dụng: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1

Thursday, 11/06/2020, 16:18
Thông báo Tuyển dụng: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1
Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và Triệu tập ứng viên dự phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2020

Wednesday, 20/05/2020, 12:01
Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2016

Thursday, 05/01/2017, 16:14
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2016
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ) có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sau: Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động môi trường và Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân.

Thông báo thời gian xét tuyển viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2015

Tuesday, 13/10/2015, 16:21
Thông báo thời gian xét tuyển viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2015
Thời gian xét tuyển viên chức...

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân năm 2015

Monday, 07/09/2015, 12:44
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân năm 2015
Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) có nhu cầu tuyển dụng viên chức...

Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2014

Tuesday, 11/11/2014, 13:40
Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2014
Theo kế hoạch của Viện NLNTVN, Viện KH&KTHN có lịch xét tuyển viên chức như sau...