Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân năm 2014

Tuesday, 21/10/2014, 10:36
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân năm 2014
Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ) có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sau: Phòng Kế hoạch – Hợp tác quốc tế, Trung tâm Vật lý hạt nhân, Trung tâm An toàn hạt nhân, Trung tâm Năng lượng hạt nhân và Trung tâm kỹ thuật hạt nhân, cụ thể....

Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2013

Wednesday, 04/06/2014, 09:16
Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2013
Theo kế hoạch của Viện NLNTVN, Viện KH&KTHN có lịch xét tuyển viên chức như sau...

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện KH&KTHN năm 2013

Monday, 11/03/2013, 09:20
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện KH&KTHN năm 2013
Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ) có nhu cầu tuyển dụng viên chức...

Thông báo tuyển dụng

Friday, 16/11/2012, 00:00
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng cán bộ làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân

Monday, 21/11/2011, 15:43
Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Đơn vị trực thuộc viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ) có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại các Trung tâm An toàn hạt nhân, Năng lượng hạt nhân và An toàn bức xạ & Môi trường, cụ thể như sau:

Viện NLNTVN thông báo tuyển sinh Khoá huấn luyện 9 tháng về năng lượng nguyên tử năm 2008

Tuesday, 22/11/2011, 11:43
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) tổ chức tuyển sinh Khoá huấn luyện 9 tháng về năng lượng nguyên tử năm 2008. Các học viên trúng tuyển sẽ theo học khoá huấn luyện liên tục trong 9 tháng tại Hà Nội, Đà Lạt và được ký hợp đồng lao động có bảo hiểm trong thời gian học tập. Các học viên đạt kết quả học tập tốt sẽ được ký hợp đồng làm công tác nghiên cứu tại các cơ sở của Viện ở Hà Nội, Đà Lạt và Thành phố Hồ Chí Minh, các học viên đạt kết quả cao sẽ được xét cử đi đào tạo ở nước ngoài. Số lượng tuyển sinh năm 2008 là 25 người.

Thông báo thi tuyển của Viện NLNTVN (Thi tuyển bắt đầu từ 8h00, ngày 10/8/2007 tại Viện Công nghệ Xạ hiếm, 48 Láng Hạ, Hà Nội)

Tuesday, 22/11/2011, 11:26
Ngày 10/8/2007 tại Hà Nội, Viện Năng lượng nguyển tử Việt Nam (Viện NLNTVN) sẽ tổ chức thi tuyển hợp đồng lao động có thời hạn và tham gia Khoá tập huấn về năng lượng nguyên tử trong thời gian 9 tháng, bắt đầu từ tháng 9 năm 2007. Đối tượng thi tuyển vào ngày 10/8/2007 là các ứng viên đã nộp hồ sơ xin dự tuyển và lọt qua vòng sơ tuyển (Kết quả sơ tuyển căn cứ trên hồ sơ dự tuyển và nhu cầu của Viện NLNTVN).