Sự kiện của viện

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc, ngày 06/02/2023, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT) đối với ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh.
 

 

Hội nghị, hội thảo

Hội thảo chào mừng ngày khoa học và công nghệ 18/05/2023 Hội thảo chào mừng ngày khoa học và công nghệ 18/05/2023
Hoà chung các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng ngày Khoa học công nghệ 18/5 và kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5-2023), Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) tổ chức hội thảo “Sở hữu trí tuệ, định giá và thương mai hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học” nhằm phổ biến các kiến thức về sở hữu trí tuệ, đánh giá và định giá các sản phẩm khoa học công nghệ tới các đoàn viên, công đoàn viên của Viện, qua đó cùng nhau thảo luận và chia sẻ các vấn đề trong quá trình thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.