Đại hội Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân khóa VII, nhiệm kỳ 2012-2015

Tuesday, 02/10/2012, 10:54
Đại hội Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân  khóa VII, nhiệm kỳ 2012-2015
Ngày 13/9/2012 Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Đại hội (khóa VII) nhiệm kỳ 2012-2015. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trịnh Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy Viện NLNTVN, Viện trưởng Viện KH&KTHN, đồng chí Đặng Xuân Vinh, Chủ tịch Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN).

Giới thiệu Công đoàn Viện KH&KT Hạt nhân

Wednesday, 01/02/2012, 02:12
Giới thiệu Công đoàn Viện KH&KT Hạt nhân
Công đoàn Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân là tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổng số đoàn viên công đoàn hiện nay là 91 người. Tổ chức của Công đoàn được chia làm 7 tổ, phân bố theo các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau: