Giới thiệu Chi đoàn Thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

Chi Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân được thành lập ngày 28 tháng 02 năm 2011 theo quyết định số 02/QĐ - TLCĐ của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

Tiền thân của Chi Đoàn là Phân Đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân trực thuộc Đoàn Cơ Sở Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.  Trong thời gian hoạt động từ năm 2007—2010 với sự lớn mạnh của đội ngũ đoàn viên thanh niên tham gia trong phong trào đoàn cũng như vai trò của Đoàn thanh niên trong các phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao cũng như trong công tác chuyên môn, chính vì vậy mà phong trào Đoàn tại Viện KH&KT Hạt nhân đã được nâng cao thể hiện qua các thành tích mà các đoàn viên thanh niên đã đạt được trong nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động phong trào văn nghệ thể thao do Công đoàn Viện Năng lượng Nguyên tử Việt nam đứng ra tổ chức. 

Nhiệm kỳ 2011-2012 Chi Đoàn quyết tâm thực hiện những kế hoạch đã đề ra trong nghị quyết tại Đại hội Chi Đoàn lần thứ nhất tổ chức ngày 16 tháng 03 năm 2011 phấn đấu trở thành Chi Đoàn mạnh về công tác chuyên môn cũng như dẫn đầu các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể thao trong Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

Chi đoàn TN Viện KH&KT Hạt Nhân

Lượt xem: 5473