Blog Đoàn Thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Wednesday, 15/02/2012, 00:00

Đây là blog của Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân nơi cập nhật những thông tin hoạt động của đoàn và cũng là nơi mà các đoàn viên có thể trao đổi và đóng góp ý kiến để xây dựng phong trào hoạt động đoàn tốt hơn.

Liên kết tới trang Blog: http://dtnvkhvkthn.blogspot.com/


BCH Đoàn TN Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Lượt xem: 6128