Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, quyết tâm xây dựng đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân là đơn vị trong sạch vững mạn

Thursday, 04/10/2012, 10:25

    Thực hiện Hướng dẫn số 287 HD/ĐUB ngày 06/8/2012 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 102/ĐU ngày 20/8/2012 của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015.

     Trong hai ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2012, lần lượt tất cả các chi bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội.

     Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội nhiệm kỳ đã được chuẩn bị tốt, thực hiện theo đúng tinh thần đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả; tập trung nâng cao trí tuệ, trách nhiệm tập thể chi bộ và từng đảng viên; lấy ý kiến đóng góp của các đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ trước khi tiến hành đại hội.

     Báo cáo chính trị của các Chi bộ đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012, nghị quyết Đại hội đảng bộ Viện KH&KTHN nhiệm kỳ 2010 – 2015, đánh giá chất lượng đảng viên và công tác phát triển đảng viên mới. Các báo cáo đã nghiêm túc kiểm điểm hoạt động trong nhiệm kỳ 2010 – 2012, trong đó nội dung công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao được đề cập một cách sâu sắc. Chi bộ Khối Cơ quan đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong việc chuẩn bị nội dung, hoàn thiện theo sự góp ý của các đơn vị chuyên môn và đã được Lãnh đạo Viện NLNTVN thông qua để trình Bộ KH&CN về Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện KH&KTHN” theo tinh thần Nghị đinh 115/NĐ – CP của Chính phủ; đồng thời tham mưu cho Viện rà soát sửa đổi, bổ sung một số văn bản quản lý đã ban hành trước đây, xây dựng mới một số Quy chế, quy định nội bộ như:  Quy định ra vào cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế triển khai các đề tài nghiên cứu và dịch vụ kỹ thuật,…; Các chi bộ phụ trách các đơn vị chuyên môn đều đã quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nội dung trong đề tài nghiên cứu, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên để duy trì những hoạt động chuyên môn có tính đặc thù của Viện. Trong nhiệm kỳ qua, tổng số đề tài/nhiệm vụ thực hiện gồm: 23 đề tài/nhiệm vụ cấp Cơ sở, 40 đề tài/ nhiệm vụ cấp Bộ, 10 đề tài cấp Nhà nước và Nghị định thư. Tất cả các đề tài, nhiệm vụ này đều hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng tốt, không có đề tài, nhiệm vụ nào phải xem xét thay đổi nội dung hoặc không đạt yêu cầu, những đề tài nhiệm vụ thực hiện trong năm 2012 đang triển khai đúng tiến độ và thực hiện tốt các nội dung. Các cán bộ khoa học đã có 22 báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc gia, 11 báo cáo tại các hội nghị quốc tế, có 21 bài báo được đăng trên các Tạp chí trong nước và 29 bài báo đăng trên các tạp chi quốc tế.

     Về công tác Xây dựng Đảng, các báo cáo của đại hội đã quan tâm và bám sát yêu cầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” trong việc lựa chọn cán bộ đưa vào diện quy hoạch cán bộ quản lý và đề cử Cấp ủy mới; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”. Đánh giá chất lượng đảng viên và công tác phát triển đảng viên mới, các báo cáo đã bám sát vào 19 điều trong Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đối với các đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ, báo cáo đã phân tích công tác phát triển đảng đều đảm bảo chất lượng, hầu như không có đảng viên nào tỏ ra thoái thác hoặc né tránh nhiệm vụ được phân công. Các đảng viên mới đã thể hiện tính xung kích, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã kết nạp được 13 đảng viên, có nhiều đảng viên trẻ đang trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn. Đánh giá về công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy nhận thấy những chi bộ coi trọng công tác này đã thực hiện rất tốt trong việc bồi dưỡng tạo nguồn đối tượng và kết nạp được số đảng viên vượt chỉ tiêu đăng ký trong Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, tuy nhiên cũng còn có một vài chi bộ vẫn chưa thực sự quan tâm nên số đảng viên được kết nạp mới chỉ đạt mức thấp của chỉ tiêu đã đăng ký.

     Về phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2012 – 2015, Nghị quyết Đại hội của các chi bộ đều thể hiện sự quyết tâm lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm và phê bình nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đặc biệt trong công tác phát triển đảng, các chi bộ tiếp tục coi trọng công tác này thể hiện ở số chỉ tiêu cùng các giải pháp thực hiện và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi bộ trong nhiệm kỳ 2012 – 2015.  

     Nhằm không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân là đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, ngay sau đại hội của các chi bộ, Đảng ủy đã nghiêm túc đánh giá các báo cáo kết quả đại hội và ra quyết định công nhận cấp ủy mới để Cấp ủy mới điều hành ngay hoạt động của chi bộ. Cùng với việc ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy cho phù hợp với nhiệm vụ mới của các đảng ủy viên khi tham gia lãnh đạo - chỉ đạo các đoàn thể chính trị, các chi ủy cũng đang khẩn trương xây dựng để ban hành quy chế làm việc của chi ủy cho phù hợp với sự lãnh đạo các đơn vị và mối quan hệ công tác với lãnh đạo chính quyền đơn vị và các tổ chức chính trị trực thuộc. Trước mắt trong tháng 10, Đảng ủy sẽ hoàn thành công tác tự kiểm tra, giám sát năm 2012 về công tác đảng trong toàn đảng bộ. Đảng ủy cũng đang chỉ đạo Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Viện phối hợp với BCH Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hoàn thành thủ tục để đề nghị Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ nâng cấp Công đoàn Viện từ Công đoàn Bộ phận lên thành Công đoàn Cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện NLNTVN. Trên cơ sở đó, cuối năm 2012 khi phối hợp với Lãnh đạo Viện tổ chức Đại hội Cán bộ công nhân viên chức, sẽ chỉ đạo bầu mới và công nhận Ban thanh tra nhân dân nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

     Có thể nói công tác đảng của Đảng bộ Viện KH&KTHN trong những năm qua đã thu được nhiều thành công là nhờ có sự hoạt động tích cực và có hiệu quả của các chí bộ, có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy. Hiện nay, với quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, chắc chắn trong nhiệm kỳ 2012 – 2015, các chi bộ sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký trong Nghị quyết của Đại hội vừa mới thông qua và Đảng bộ Viện sẽ thu được nhiều kết quả, hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Lượt xem: 3862

Các tin khác