Lễ kết nạp đảng viên và Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 - triển khai nhiệm vụ năm 2017

Monday, 09/01/2017, 00:00

     Sáng 05/01/2017, Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên kết hợp với Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 – triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có đại diện của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội trong Viện KH&KTHN và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

     Các đối tượng được kết nạp đợt này gồm có Hà Thị Anh Đào (Phòng Kế hoạch-HTQT), Lê Đình Cường (Trung tâm Quan trắc phóng xạ  và Đánh giá tác động môi trường) và Bùi Thị Ánh Dương (Trung tâm An toàn bức xạ). Cả ba đảng viên mới đều có tuổi đời trên dưới 30 tuổi, trình độ học vấn thạc sỹ, là các cán bộ có năng lực chuyên môn và đang đóng góp tích cực cho hoạt động của đơn vị. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh đến vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, những điều đảng viên không được làm, đồng thời yêu cầu các đảng viên mới phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian dự bị 12 tháng tiếp theo để có thể trở thành đảng viên chính thức.

       Sau Lễ kết nạp đảng viên là phần nội dung của Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các đại biểu tham dự  đã được nghe 04 báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Đảng năm 2017; báo cáo kiểm điểm công tác năm 2016 của tập thể Đảng uỷ; báo cáo công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ năm 2016 của Uỷ ban Kiểm tra và Báo cáo kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016.

       Đánh giá công tác năm 2016, báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ trên tất cả các mặt hoạt động. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Viện đã có sự phối hợp tốt với Lãnh đạo Viện  tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung chuyên môn theo định hướng đã được xác định. Năm qua số lượng công trình đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế và tổng doanh thu từ các dịch vụ kỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký. Hầu hết các cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đảng viên đều gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

       Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ  đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các văn kiện, tài liệu, chỉ thị  của Đảng ủy cấp trên, đồng thời cụ thể hoá theo điều kiện thực tế của Đảng bộ để  hướng dẫn các chi bộ triển khai thực hiện. Năm 2016, Đảng uỷ đã xây dựng được nhiều văn bản làm định hướng hoạt động cho Đảng bộ như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình làm việc toàn khoá của BCH Đảng bộ; Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Chương trình làm việc toàn khoá của UBKT, Quy chế làm việc của UBKT, Công tác kiểm tra giám sát năm 2016...Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hoá” trong nội bộ cũng được Đảng ủy đặc biệt quan tâm và là nội dung thảo luận thường xuyên trong sinh hoạt đảng của các chi bộ và toàn Đảng bộ. Năm qua Đảng ủy đã triển khai và bước đầu tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong công tác cán bộ, Đảng ủy tham gia có trách nhiệm với tập thể Lãnh đạo Viện thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp về sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm cho cán bộ của  đơn vị, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình trong quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các trường hợp được bổ nhiệm mới đều tỏ ra đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

       Trong công tác kiểm tra, năm 2016  UBKT đã tiến hành kiểm tra giám sát ở hai chi bộ là Chi bộ Cơ quan và Chi bộ Vật lý- An toàn- Năng lượng hạt nhân gồm các nội dung: Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 và Nghị quyết số 01 - NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”;  Chương trình hành động của đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;  Chương trình hành động của đảng bộ thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc kiểm tra đã thu được nhiều kết quả tích cực.

       Kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016 , trong toàn Đảng bộ có 3 chi bộ được xếp loại ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 01 chi bộ còn lại xếp loại ”Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân được công nhận đạt danh hiệu ”Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”; Chi bộ Cơ quan và Đảng bộ Viện KH&KTHN đạt danh hiệu ”Trong sạch vững mạnh”.

       Đề cập đến một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2017, báo cáo nhấn mạnh đến việc xây dựng định hướng nghiên cứu - triển khai đối với toàn Viện và từng đơn vị chuyên môn cho phù hợp với thực tiễn khi Chính phủ đã tạm dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ Tư, BCHTW khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ .

       Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư khẳng định quyết tâm của Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện trong việc sớm hoàn chỉnh việc định hướng các nhiệm vụ nghiên cứu cho giai đoạn mới đối với từng đơn vị, tiếp tục củng cố và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh,  xây dựng các hướng nghiên cứu mang tính đột phá, chú trọng  nghiên cứu ứng dụng, gắn với thực tế đời sống. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến việc rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý khoa học để tránh những sai sót lặp lại trong thời gian tới, phấn đấu năm 2017 Đảng bộ Viện KH&KTHN sẽ đạt danh hiệu  ”Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Nguyễn Thanh Tùy - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 2050

Các tin khác