Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2020-2025

Tuesday, 02/06/2020, 00:00

       Sáng ngày 28/05/2020, Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), đồng chí Trần Thanh Hà - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Viện NLNTVN; cùng với sự tham dự đầy đủ của 44 Đảng viên thuộc Đảng bộ Viện KH&KTHN.

       Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy Viện KH&KTHN đã thay mặt BCH Đảng ủy tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Viện KH&KTHN đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo các Chi bộ đảng trực thuộc và các tổ chức đoàn thể, quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều thành tựu trong công tác nghiên cứu và triển khai: các công trình đăng tải trên các tạp chí tăng lên cả về số lượng và chất lượng; doanh số triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật tăng từ 10 - 15%. Bên cạnh những thành tích đạt được Đảng ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những khó khăn, thuận lợi và dự báo xu hướng phát triển của ngành để từ đó xây dựng phương hướng lãnh đạo nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã thảo luận góp ý kiến cho báo cáo tổng kết, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Toàn Đảng bộ Viện quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Quyết – Bí thư Đảng ủy Viện KH&KTHN phát biểu tại Đại hội

       Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Viện KH&KTHN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Viện KH&KTHN tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm như lĩnh vực quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường, thúc đẩy phát triển hơn nữa lĩnh vực vật lý thực nghiệm, duy trì tốt công tác chuẩn, đo lường bức xạ, hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật bức xạ, hạt nhân trong y tế và triển khai tốt các dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các văn bản của cấp ủy cấp trên. Bên cạnh đó, Đảng bộ Viện KH&KTHN cần tiếp tục duy trì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới; Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao đạo đức công vụ; Thường xuyên đưa chuyên đề vào nội dung sinh hoạt Đảng, cơ quan, đoàn thể; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, làm tốt công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Làm tốt công tác xây dựng cơ quan, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, Trung tâm, của từng cán bộ, viên chức tạo sự thống nhất trong nhận thức và phát huy vai trò của mỗi tập thể, cá nhân.

Hình ảnh: Đồng chí Trần Chí Thành – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội       

       Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KH&KTHN khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KH&KTHN lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Kết quả, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Đức Khuê được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn phòng Đảng ủy Viện KH&KTHN

Lượt xem: 3337

Các tin khác