Đảng bộ

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân  nhiệm kỳ 2020-2022 Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2020-2022
Trong không khí vui tươi phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch số 196-KH/ĐU-VKHKTHN của Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, từ ngày 28/04 - 04/05/2020 tại Viện KH&KTHN 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.
 

 
 
 

Hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức thành công đại hội lần thứ III, nhiệm 2017-2022 Hội cựu chiến binh Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức thành công đại hội lần thứ III, nhiệm 2017-2022
Thực hiện chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, sáng ngày 23/6/2017 Hội Cựu chiến binh Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.