2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2006
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2006
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu áp dụng hệ mô phỏng Montecarlo (MCNP) tính toán kết hợp với đo thực nghiệm khảo sát các đặc trưng phân bố liều gamma phục vụ công tác nghiệm thu và vận hành thiết bị chiếu xạ tại Trung Tên chủ nhiệm: Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 40.000.000
Năm thực hiện: 2006
2. Nâng cấp Website của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân với chức năng quản lý Tên chủ nhiệm: Hoàng Minh Giang
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50.000.000
Năm thực hiện: 2006
3. Nghiên cứu đặc điểm của máy gia tốc dùng cho hệ khuyếch đại năng lượng Tên chủ nhiệm: Đỗ Nguyệt Minh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 45.000.000
Năm thực hiện: 2006
4. Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp gamma tự nhiên dùng NaI-detector để xác định độ tro than của các mẫu đống và phòng thí nghiệm Tên chủ nhiệm: Trần Mạnh Toản
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 40.000.000
Năm thực hiện: 2006
5. Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số chất dinh dưỡng vô cơ (N, P, K) của polyme biến tính bằng phương pháp chiếu xạ gamma Tên chủ nhiệm: Lê Thị Đính
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50.000.000
Năm thực hiện: 2006
6. Nghiên cứu phản ứng tán xạ hạt nhân đo với các chùm đồng vị bền và không bền Tên chủ nhiệm: Đào Tiến Khoa
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50.000.000
Năm thực hiện: 2006
7. Nghiên cứu thiết lập phương pháp đo sử dụng liều kế nhẫn với vật liệu chip mỏng LiF để xác định liều chi Hp Tên chủ nhiệm: Chu Vũ Long
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 35.000.000
Năm thực hiện: 2006
8. Nghiên cứu thiết lập quy trình vận hành và phạm vi ứng dụng của thiết bị CRAWLER trong kiểm tra đường ống Tên chủ nhiệm: Lê Tiến Quân
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 40.000.000
Năm thực hiện: 2006
9. Nghiên cứu tính toán khảo sát khả năng an toàn thủy nhiệt lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt ở mức công suất giới hạn 550KW trong các cấu hình vận hành với 89 bó nhiên liệu và cấu hình cơ sở với 94 b Tên chủ nhiệm: Lưu Anh Tuấn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 40.000.000
Năm thực hiện: 2006
10. Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo liều và cảnh báo phóng xạ Tên chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Mỹ
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 55.000.000
Năm thực hiện: 2006