2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2007
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2007
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Biên soạn các qui trình tác nghiệp NDT tiến tới hoàn thiện sổ tay chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025-2005 cho các phòng thí nghiệm NDT, phân tích hoạt độ phóng xạ và thủy văn đồng vị của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
2. Các tính chất tại điểm chuyển pha của chất quark và chất hạt nhân dựa trên mô hình Nambu – Jona – Lasinio (NJL) Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tuấn Anh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
3. Chỉnh sửa mã nguồn và cập nhật dữ liệu về đề tài, đào tạo các năm 2002, 2003, 2004 và 2006 cho website Viện KHKTHN phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu Tên chủ nhiệm: ThS. Hà Hương Giang
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
4. Hệ phương trình động học cho hệ Fermi suy biến trong điều kiện tồn tại hiệu ứng BEC Tên chủ nhiệm: TS. Trần Duy Khương
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
5. Khôi phục và nâng cấp hệ phổ kế tia X HNU phục vụ các nghiên cứu phân tích một số nguyên tố Tên chủ nhiệm: KS. Khuông Thanh Tuấn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
6. Nghiên cứu áp dụng chương trình MCNP cho tính toán suất liều bức xạ gamma Tên chủ nhiệm: KS. Vũ Văn Cẩm
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
7. Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp Tên chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Tuấn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
8. Nghiên cứu thử nghiệm xử lý đất nhiễm thuốc trừ sâu bằng vi khuẩn trên mẫu đất lấy tại xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ Tên chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thuý Bình
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
9. Nghiên cứu vi mô phản ứng tán xạ alpha-hạt nhân tại năng lượng trung bình Tên chủ nhiệm: TS. Đào Tiến Khoa
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
10. Sử dụng chương trình COOLOD-N2 để tính toán các tham số an toàn thủy nhiệt lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt khi bổ sung nhiên liệu có độ làm giàu cao HEU hoặc sử dụng nhiên liệu có độ làm giàu thấp LEU Tên chủ nhiệm: CN. Lưu Anh Tuấn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007